МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


Untitled Document

Разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води

Описание
Дата
Изтегли
1.
Разрешително № 1/29.06.2017г. за ползване на повърхностен воден обект - дере за отводняване на свлачището и отвеждане на водите в дере в западната част на с. Сипей, община Кърджали. 2017-06-29
2.
Разрешително № 33710100/19.01.2015 г., за ползване на воден обект - дере, поречие - р. Марица, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект"Жилищни сгради за сезонно ползване, с. Главатарци, общ. Кърджали, обл. Кърджали", издадено от Директора на БДУВ ИБР - Пловдив, с възложител "СТЕЛМ" ЕООД. 2015-02-10
3.
Изменение на разрешително з№33740100/17.11.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: "Хотелски комплекс и вилно селище, с. Пеньово, общ. Кърджали, обл. Кърджали" 2014-05-10
4.
Разрешително № 33740155/27.02.2014 г., за ползване на воден обект- дере, приток на р. Върбица, поречие- р. Арда, за заустване на пречистени отпадъчни води за проектиране на обект: "Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция, гр. Кърджали, обл. Кърджали", издадено от Директора на БДУВИБР- Пловдив 2014-03-14
5.
Решение № РР - 1742/ 08.07.2013г. за изменение на разрешително № 33720002/04.04.2007г., продължено с решение № РР - 1097/19.01.2011г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект - дере, вливащо се в р.Бяла вода, поречие на р.Арда, за експлоатация на съществуващ обект: "Фабрика за каучукови изделия за леки автомобили", находяща се в с.Пепелище, община Кърджали на "ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Кърджали 2013-07-23
6.
Разрешително № 33740125/22.06.2012 г., за ползване на воден обект- дере, поречие- р. Марица, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: "Кланица за преживни животни, с. Мост, община Кърджали", издадено от Директора на БДУВИБР- Пловдив 2012-07-09
7.
Разрешително № 33740100/17.11.2011г. за ползване на воден обект- дере, ляв приток на яз. "Кърджали", поречие- река Арда, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: "Хотелски комплекс и вилно селище, с. Пеньово, община Кърджали", издадено от Директора на БДУВ ИБР- Пловдив 2011-12-14
8.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за открита процедура за ползване на воден обект- Дере, ляв приток на яз."Кърджали", с цел заустване на отпадъчни води от обект в проект: "Хотелски комплекс и вилно селище, село Пеньово, местност "Чардаклъ", община Кърджали, област Кърджали 2011-10-28
9.
Продължаване срока на дейстние на Разрешително за ползване на воден обект - повърхностни води за заустване на отпадъчни води №33720002 от 04.04. 2007 година 2011-02-02
10.
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води 2010-02-25
11.
Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми в землището на с. Седловина и с. Доброволец 2010-02-25
12.
Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на язовир "Студен кладенец" за заустване на отпадъчни води от градска канализационна система 2009-09-30
13.
Решение № 518/19.12.2008г. за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект: "Бентонит" на "Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД, гр.Кърджали, в повърхностен воден обект - язовир "Студен кладенец" 2009-05-15
14.
Разрешително за ползване на воден обект - язовир Студен кладенец, с цел на ползването - заустване на отпадъчни води от съществуващ обект "Обогатителна фабрика" на "Горубсо - Кърджали" АД, гр.Кърджали 2009-03-09
15.
Решение № 518/19.12.2008г. за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от обект: "Находище за бентонитови глини "Пропаст - Доброволец" на "Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД, гр.Кърджали 2008-12-29
16.
Решение № 520/19.12.2008г. за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от обект: "Находище за зеолит "Бели пласт", село Бели пласт, община Кърджали" на "Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД, гр.Кърджали 2008-12-29
17.
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от обект: "Фабрика за каучукови изделия за леки автомобили" на "ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ" АД, в повърхностен воден обект - Дере, вливащо се в река Бяла вода. 2007-04-17
18.
Разрешително №301351 за водоползване на обект - Сухо дере, дол "Седловина", поречие на р.Арда 2006-05-10
19.
Разрешително №301341 за водоползване на обект - Сухо дере, приток на Дермен дере, поречие на р.Арда 2006-05-04

    << Назад
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка