Панорамен изглед на Кърджали


Начало Администрация Кмет на Община Кърджали

Кмет: Ерол Емин Мюмюн


11/2023г. - до момента - Кмет на Община Кърджали
01/2017 - 10/2023 - Директор Финансов център Търговска Банка Д АД в гр. Кърджали;
12/2013 - 01/2017 - Управител офис - Търговска Банка Д АД в гр. Момчилград;
03/2011 - 12/2013 - Управител офис - Райфайзенбанк ЕАД в гр. Момчилград;
01/2009 - 03/2011 - Финансов Консултант - Банкиране на дребно Райфайзенбанк ЕАД в гр. Кърджали;
01/2008 - 01/2009 - Финансов Консултант - Малък и среден бизнес Райфайзенбанк ЕАД в гр. Кърджали;
01/2007 - 01/2008 - Финансов инспектор - сектор Болнична помощ, отдел Контрол РЗОК в гр. Кърджали;
10/2005 - 01/2007 - Главен експерт приходи - сектор Бюджет, отдел АФС в РЗОК в гр. Кърджали;
04/2003 - 08/2004 - Експерт в Агенция за държавни вземания в гр. Кърджали;
02/2004 - 10/2005 - Финансов инспектор - сектор ПИМП, отдел Контрол в РЗОК в гр. Кърджали;

Образование и обучение:
09/2004 - 06/2006 - Университет за национално и световно стопанство - гр.София
Специалност: Управление на човешките ресурси
Степен на образование: Магистър

09/1999 - 06/2004 - Университет за национално и световно стопанство - гр.София
Специалност: Управление на човешките ресурси
Степен на образование: Бакалавър

09/1995г. - 06/1999г. - Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" - гр.Кърджали
Специалност: Счетоводство и контрол
Степен на образование: Средно образование

Цифрови умения:
Social networks (Facebook LinkedIn Twitter Instagram Youtube etc) / Internet / Emails / Windows / Social Media / Microsoft Office (Word Excel PowerPoint Access) / Office 365 / Adobe products / Microsoft Excel worksheet / Microsoft Word Document / Powerpoint Presentation / Google sheets / Microsoft Teams / Microsoft Word / Facebook / Google

Езикова подготовка:
Английски език, Турски език

Семейно положение:
Женен, с две деца.
Роден на 25 май 1979 г. в гр. Кърджали.


СВЪРЖИ СЕ


Телефон: 0361 67302

Email: mayor@kardjali.bg2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign