Панорамен изглед на Кърджали


Начало Администрация Заместник кмет на Община Кърджали

Даниел Точев Делчев

Ресор „Европроекти, териториално развитие и строителство”


11.2023г. - до момента - Заместник-кмет на Община Кърджали;
05.2021 г. - 07.2023 г. - Областен управител на област Кърджали
11.2019 г. - 05.2021 г. - Общински съветник в Общински съвет - Кърджали
08.2008 г. - 05.2021 г. - Експерт „Международни програми и проекти“ в „Българска финансова група“ ООД - Кърджали
09.2006 г. - 01.2012 г. - Изпълнителен директор на „Европейски проектен център“ ООД - Пловдив
10.2005 г. - 09.2006 г.
 - Главен специалист „Мониторинг на програми и проекти“ – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия - София
10.2004 г. - 10.2005 г. - Главен специалист „Мониторинг на програми и проекти“ – Министерство на икономиката и енергетиката - София
11.2002 г. - 07.2004 г. - Мениджър „Човешки ресурси“ – „Устра Холдинг“ АД - Кърджали

Образование:

УНСС - град София
Степен на образование: докторант „Икономика и управление“

УНИБИТ – град София
Степен на образование: докторант „Национална сигурност“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Степен на образование: магистър „Национална сигурност“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Степен на образование: магистър „Киберсигурност“

УНСС – ИСК – град София
Степен на образование: магистър „Държавна администрация“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Степен на образование: магистър „Журналистика“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Степен на образование: магистър „Българска и руска филология“, магистър „История“

Квалификация:
Водещ одитор на системи за управление по EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018 и ISO/IEC 27001:2022

Вътрешен одитор на интегрирани системи за управление по EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

Мениджър на системи за управление по DIN EN ISO 9000

Свидетелство за управление на МПС, кат. "С"

Езикова подготовка:
Английски език – ниво В2.
Руски  език – ниво С2.

Семейно положение:
Женен, с две деца.
Роден на 11.08.1970 г. в град Кърджали.


‹ Назад


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign