Панорамен изглед на Кърджали


Начало Администрация Заместник кмет на Община Кърджали

Катя Христова Митовска

Ресор „Строителство и териториално развитие”


30.12.2016 - до момента - Заместник-кмет на Община Кърджали;
03.2012г. - 29.12.2016г. - Началник отдел “Инвеститорски контрол и строителство” и Гл.инженер на Община Кърджали;
03.2008г. - 03.2012г. - Началник отдел “Строителство и екология” и Гл.инженер на Община Кърджали;
12.2004г. - 03.2008г. - Гл. експерт сектор”Инвеститорски контрол и строителство” при Община Кърджали;
11.2001г. - 10.2004г. - ИАП - Областно пътно управление – Кърджали, Главен експерт “Съоръжения“;
03.1997г. - 03.2002г. - Бюро по труда – Кърджали, Старши специалист;
04.1994г. - 01.1997г. - СД “Сисепстрой” – Кърджали, Строителен техник;
09.1982г. - 08.1983г. - Окръжно пътно управление – Кърджали, помощник строителен техник;

Образование:

10.1983г. – 09.1990г. - Висш институт по архитектура и строителство гр. София;
Степен на образование: магистър, строителен инженер
Специалност: Промишлено и гражданско строителство - Конструкции
09.1978г. – 07.1982г. - Техникум по строителство “Хр. Смирненски” гр. Кърджали;
Степен на образование: строителен техник
Специалност: Архитектура и строителство

Членство в професионални организации:

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране;

Други умения:

MS Office Word, Excel, Building Manager, Seizm, Auto CAD;

Езикова подготовка:

Руски език, Английски език.

Семейно положение:

Омъжена, с две деца.
Родена на 28.06.1963 г. в гр Кърджали.

Телефон: 0361 67306

Email: k.mitovska@kardjali.bg


‹ Назад


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign