Панорамен изглед на Кърджали


Начало Администрация Заместник кмет на Община Кърджали

Тунджай Кабил Шюкрю

Ресор „Финанси”


01.2017г. - до момента - Заместник-кмет на Община Кърджали;
02.2014г. - 01.2017г. - Началник на ОС"Земеделие" - гр. Кърджали
02.2009г. - 02.2014г. - Частен бизнес в сферата на финансовите услуги
02.2004г. - 02.2009г. - Началник отдел „Административно и информационно обслужване" - в Общинска администрация Кърджали
11.2003г. - 02.2004г. - Общински съветник в Общински съвет - Кърджали избран от листата на ДПС
2002г. – 2003г. – Учител по английски език в ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода" - гр. Кърджали и в СОУ „Никола Йонков Вапцаров" - гр. Момчилград;
1998г. - 2002г. – Управител на фирма в сферата на търговията и услугите

Образование:

Нов Български Университет гр. София
Степен на образование: магистър „Археология"


Университет за национално и световно стопанство гр. София
Степен на образование: магистър „Публична администрация"

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", филиал „Любен Каравелов" гр. Кърджали
Степен на образование: бакалавър „Български език и Английски език"

МГУ „Св. Иван Рилски" гр. София, филиал Кърджали
Степен на образование: бакалавър „Минерални технологии"

ГПЧЕ „Христо Ботев" гр. Кърджали - английска паралелка

ОУ „Димитър Благоев" с.Широко поле общ. Кърджали

Квалификация:

Удостоверение за успешно завършен семинар на тема - „Защита на квалифицираната информация" от Института по публична администрация и европейска интеграция към министъра на държавната администрация - 2005г.

Сертификат за използване на софтуерни приложения с отворен код по проект „Подкрепа за електронното правителство чрез свободен софтуер и софтуер с отворен код в общините в югоизточна Европа" на Програмата за развитие на ООН - 2006г.

Свидетелство за управление на МПС, кат."B","M"

Езикова подготовка:

Английски език - успешно издържан тест TOEFL.
Руски  език.

Семейно положение:

Женен, с едно дете.
Роден на 07.07.1970 г. в с. Широко поле, общ. Кърджали.

Телефон: 0361 67304

Email: tk_01@abv.bg


‹ Назад


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign