Панорамен изглед на Кърджали


Начало Администрация Секретар на Община Кърджали

д-р Сезгин Мюмюн Бекир


11.2003г. – до момента   -   Секретар на Община Кърджали
07.2003г. – 11.2003г.   -  Работи като военен психолог в поделение 52740 – град Хасково.
10.2001г. – 06.2003г.   -  Работи като военен психолог в поделение 36050 – град Момчилград.
08.2001г. – 10.2001г.   -  Работи като гл. специалист в Бюро по труда - гр. Кърджали
2000г. – 2001г.   -  Провежда изследване и защита на дипломна работа на тема „Фрустрационен толеранс при лица със „Синдром на алкохолна зависимост”. Кроскултурални аспекти”
10.2000г. – 05.2001г.   -  Педагогически стаж в 31 СУЧЕМ „Ив. Вазов”
1999г. – 2000г.   -  Учебна практика в центъра за работа с деца с различни психологични, физически и обучителни трудности.
1998г. – 1999г.   -  Работа като редактор в „Психологически вестник”, издаван от Сдружението на младите психолози в България.

Образование:
2015г. – 2019г. - Институт за изследване на населението и човека - БАН
Научна и образователна степен: Доктор по психология

1996г. – 2001г.   -   Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Степен на образование:
 • Mагистър по клинична психология;
 • Mагистър по трудова и организационна психология;
  1993г. – 1995г.   -  Военна служба - под.36050 Момчилград
  1989г. – 1993г.   -  СОУ „Митко Палаузов” – гр. Кърджали

  Обществена дейност:

  Заместник-председател на Управителния съвет на Националната асоциация на секретарите на общини в РБ;

  Участва в изготвянето на различни проекти за:
 • проблемите на наркоманите и превенцията на наркоманията;
 • екокултурните различия при формирането на моралните ценности у деца в детско-юношеска възраст;

  Учредител и член на Сдружението на младите психолози в България;

  Сътрудничи на „Психологически вестник”;

  Езикова подготовка:

  Ползва руски език и владее немски и английски на средно ниво.

  Семейно положение:

  Женен, с две деца.
  Роден на 03.05.1974г. в с. Бойно, обл. Кърджали.

  Телефон: 0361 67302

  Email: sekretar@kardjali.bg • 2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали