Панорамен изглед на Кърджали


Начало Администрация Декларации по ЗПУКИ и ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 35,ал.1, т.1, т.3, т.2 и т.4 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на служителите на Общински структури


 

Име и фамилия

Длъжност

Декл.
чл.35.
ал.1, т.1

Декл.
чл.35.
ал.1, т.3

Декл.
чл.35.
ал.1, т.2 - част I и II

Декл.
чл.35.
ал.1, т.4

 1.

Агоп Узунбохосян

Директор на ЦПЛР Астрономическа обсерватория "Ст. Златев"

изтегли

 

 2.

Айнур Ходжа

Директор на ДГ "Пчеличка"

изтегли

 

 3.

Айтен Гюлейман

Директор на защитено жилище

изтегли

 

 4.

Албена Борисова

Директор на ЦНСТДБУ

изтегли

 

 5.

Антония Сивова

Касиер, ОП "Обредни дейности"

изтегли

 

 6.

Ваня Василева

Директор на ДГ "Слънчев рай", с.Перперек

изтегли

 

 7.

Ваня Янева

Директор на ЦПСТДМУ-Пазара

изтегли

 

 8.

Величка Божинова

Директор на ДГ "Максим Горки"

изтегли

 

 9.

Даниела Коджаманова

Директор на РИМ - Кърджали

изтегли

 

 10.

Десислав Панов

Директор на ДГ "Знаме на мира", с. Чилик

изтегли

 

 11.

Джеврие Мурад

Директор на ДГ "Пролет", с. Рани лист

изтегли

 

 12.

Димитрина Колева-Ташева

Директор на ДГ "Орфей"

изтегли

 

 13.

Дияна Соколова

Директор на ДГ "Ян Бибиян"

изтегли

 

 14.

Златка Стайкова

Директор на ЦПЛР ОДК - Кърджали

изтегли

 

 15.

Красимира Стоицева

Директор на ДГ "Райна Княгиня"

изтегли

 

 16.

Маргарита Спирова

Директор на ДГ "Баба Тонка"

изтегли

 

 17.

Мария Певецова

Директор на ДГ "Здравец"

изтегли

 

 18.

Месюре Рашид

Директор на ЦНСТДБУ "Детска мечта"

изтегли

 

 19.

Милена Караилиева

Директор на ДГ "Щастие"

изтегли

 

 20.

Милена Ламбова

Директор на ДГ "Дъга"

изтегли

 

 21.

Моника Атанасова

Директор на ОП "Обредни дейности"

изтегли

 

 22.

Невин Камбер

Директор на ДГ "Вяра, Надежда и Любов"

изтегли

 

 23.

Нурие Сали

Директор на ДГ "В.Терешкова", с. Костино

изтегли

 

 24.

Нуртен Алиосманова

Директор на ДГ "Делфини"

изтегли

 

 25.

Пембе Тургут

Директор на ЦСРИ "Орфей"

изтегли

 

 26.

Поля Дялкова

Директор на ДГ "Снежанка", с. Енчец

изтегли

 

 27.

Росица Николова

Директор на ДГ "Славейче", с. Широко поле

изтегли

 

 28.

Сийка Иванова

Директор на ДГ "Мечо Пух"

изтегли

 

 29.

Силвия Петрунова

Директор на ДГ "Детелина"

изтегли

 

 30.

Тюркян Шукри

Директор на ДЦДВУ "Надежда"

изтегли

 

 31.

Фатме Мустафа

Директор на ДГ "Чайка"

изтегли

 

 32.

Хайрие Садък

Управител на Домашен социален патронаж

изтегли

 

 33.

Шенгюл Бекир

Директор на ДГ "Мики Маус", с. Стремци

изтегли

 

 34.

Юксел Халим

Гл.счетоводител, ОП "Обредни дейности"

изтегли

 

 35.

Мария Каменова

Главен редактор - Общинско радио Кърджали

изтегли

 

 36.

Педрие Расим

Директор - ДГ "Кокиче" с. Мост

изтегли

 

 37.

Стойна Желева

ЦСРИЛЗУ "Недялка Камбурова" гр.Кърджали

изтегли

 
2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign