Панорамен изглед на Кърджали


Начало Администрация Кмет на Община Кърджали

Кмет: д-р инж. Хасан Азис Исмаил


2003г. - 2023г. - Кмет на Община Кърджали
2001г. - 2003г. - Заместник-областен управител на Област с административен център Кърджали, ресор "Административен контрол, държавна собственост, регионално развитие и евроинтеграция;
1999г. - 2001г. - Мениджър в "Екип интернационал" ООД - гр.София;
1998г. - 1999г. - Строителен инженер, началник офертен отдел в "Бигла III" ООД - гр.София;
1997г. - 1998г. - Строителен инженер "Индустриално строителство" ООД - гр.София;

Образование:
12.03.2020г. - Университет за национално и световно стопанство - гр.София
Степен на образование:   Доктор в професионално направление "Администрация и управление"
1994г. - 1998г. - Университет за национално и световно стопанство - гр.София
Степен на образование:   Икономист, Магистър "Мениджмънт и маркетинг"
1990г. - 1995г. - Университет за архитектура, строителство и геодезия-София
Степен на образование:   Строителен инженер, Магистър "Промишлено и гражданско строителство"
1988г. - 1990г. - Военна служба;
1984г. - 1988г. - Математическа паралелка към ЕСПУ "Хр.Ботев"- гр.Кърджали 1976г. - 1984г. - ОУ "Хр. Смирненски" - с.Мост;

Квалификация:
Оценител на недвижими имоти към Агенцията по приватизация;

Водещ одитор на Системи за Управление на качеството съобразно изискванията на BS EN ISO 9001: 2000 иBS EN ISO 10011 към MOODY International, (Сертификат N 091/15.03.2002).

Курс "Предприсъединителни инструменти на ЕС" в Института по публична администрация и Евроинтеграция;

Курс "Опитът в програмирането и изпълнението на проекти по PHARE-CBC", (юни,2002);

Четири модулно обучение "Училище за политика";

Курсове по английски език към Британски институт - четири нива;

Работа с компютър - MS OFFICE, BUILDING MANAGER, AUTOCAD, INTERNET и др.

Свидетелство за управление на МПС, кат."B","M","C" ,"D"

Обществена дейност:
13.05.1991г. - 1993 - Учредител и Председател на "Академично дружество" - ДПС - гр. София, член на ЦС на ДПС;

1991 г - до момента -член на ЦС на ДПС

1993г. - 1998г. - Председател на Съюза на академичните и младежки дружества/САМД/ към ДПС, член на ЦС на ДПС;

2000г. - 2003 г.- Заместник председател на МДПС, член на ЦС на ДПС;

2001г. - Кандидат-депутат от 09 Многомандатен избирателен район - Кърджали, Парламентарни избори 2001г.

2003г. - 2016г. - Заместник-председател на Областния съвет на ДПС - Кърджали;

2003г. - до момента – Заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България

2003 г. - 2006 г.- Заместник-председател на Асоциацията на Родопските общини (АРО)

2005г. - Кандидат - депутат от 09 Многомандатен избирателен район - Кърджали, Парламентарни избори 2005г.

2007 г. - до момента - Член на Комитета на регионите,Брюксел;

2009 г. - Кандидат депутат от 09 Многомандатен избирателен район Кърджали;

2009 г. - 2011г. - Председател на ОбС на ДПС;

януари2016г. - март 2016 г. – Вр.и.д.Председател на Областен съвет на ДПС

април 2016г. - до момента - Заместник председател на ЦС на ДПС

Езикова подготовка:
Английски език, Руски език

Семейно положение:
Женен, с две деца.
Роден на 16 април 1969 г. в гр. Кърджали.2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign