Панорамен изглед на Кърджали


Начало Информация и услуги Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 

 1. Как да направя деловодна справка по електронен път?

Отговор: Можете да направите справка, като кликнете на рубриката Деловодна справка на следния линк - https://docrep.kardjali.bg/acsdocrep

2. Как мога да проверя по електронен път информацията за дължими данъци и такси към община Кърджали?

Отговор: Електронната справка за задължения и плащания е достъпна на сайта на община Кърджали на следния линк - https://kardjali.bg/?pid=3,mp_8

3. Как мога да заявя по електронен път издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ?

Отговор: Порталът за електронни административни услуги на община Кърджали е достъпен на следния линк - https://auslugi.com/public/home/kyrdzhali/index.

4. Къде са публикувани банковите сметки и банкови кодове за плащане на такси и данъци на община Кърджали?

Отговор: Информацията е достъпна на следния линк - https://kardjali.bg/?pid=3,mp_7

5. Какъв е редът за записване за среща с кмета на община Кърджали, заместник- кметовете и секретаря на общината?

Отговор: Записването се извършва в Центъра за административно обслужване на адрес: гр. Кърджали, бул. „България" № 41, телефон 0361/67318, 0361/67319.

6. Какво е работното време на Центъра за административно обслужване?

Отговор: Работното време на Центъра за административно обслужване е без прекъсване от 08,00 ч. до 17,00 ч. Всеки четвъртък от 08.00 ч. до 19.00 ч.
В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава при условията на чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

7. Къде мога да получа информация за решенията на Общинския съвет?

Отговор: Информация за решенията на Общински съвет — Кърджали можете да получите в Центъра за административно обслужване на адрес гр. Кърджали - 6600, бул. „България" № 41 или от сайта на Община Кърджали на следния линк https://kardjali.bg/?pid=4,obs_62018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign