Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Декларации по ЗПУКИ и ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 35,ал.1, т.1, т.3, т.2 и т.4 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на кметове на кметства в община Кърджали - мандат 2015-2019


 

Кмет на кметство

Име и фамилия

Декл.
чл.35.
ал.1, т.1

Декл.
чл.35.
ал.1, т.3

Декл.
чл.35.
ал.1, т.2 - част I и II

Декл.
чл.35.
ал.1, т.4

 1.

Айрово

Бахтияр Мустафа

 

Виж

 

 2.

Багра

Джемалетин Мехмедов

 

Виж

 

 3.

Бащино

Тахир Селим

 

Виж

 

 4.

Бели пласт

Ерай Мюмюн

 

Виж

 

 5.

Бленика

Хавуш Емин

 

Виж

 

 6.

Божак

Музафер Халибрям

 

Виж

 

 7.

Бойно

Айдън Керим

 

Виж

 

 8.

Болярци

Хабил Хабил

 

Виж

 

 9.

Брош

Ажда Бекир

 

Виж

 

 10.

Бяла поляна

Сами Шериф

 

Виж

 

 11.

Велишани

Севим Салиф

 

Виж

 

 12.

Висока поляна

Наил Адем

 

Виж

 

 13.

Вишеград

Осман Ахмед

 

Виж

 

 14.

Воловарци

Мюнюр Мюмюн

 

Виж

 

 15.

Глухар

Еркан Юсеин

 

Виж

 

 16.

Гняздово

Наум Асенов

 

Виж

 

 17.

Горна крепост

Тунджай Шабан

 

Виж

 

 18.

Гъсково

Апти Халил

 

Виж

 

 19.

Долище

Шевкет Али

 

Виж

 

 20.

Долна крепост

Гюлтен Мустафа

 

Виж

 

 21.

Дъждино

Дургут Ахмед

 

Виж

 

 22.

Дъждовница

Гюлхаят Керим

 

Виж

 

 23.

Енчец

Юксел Бекир

Виж

Виж

 

 24.

Жинзифово

Самир Сюлейман

 

Виж

 

 25.

Зайчино

Алехтин Сюлейман

 

Виж

 

 26.

Звезделина

Селиме Али

 

Виж

 

 27.

Звезден

Сабрие Мюмюн

 

Виж

 

 28.

Звиница

Ниязи Вели

Виж

Виж

 

 29.

Звънче

Айдън Хасан

 

Виж

 

 30.

Зелениково

Ремзие Шериф

 

Виж

 

 31.

Зимзелен

Белгин Мехмед

 

Виж

 

 32.

Иванци

Севджан Юсеин

 

Виж

 

 33.

Калинка

Ахмед Мехмед

 

Виж

 

 34.

Калоянци

Лютфи Юсмен

 

Виж

 

 35.

Каменарци

Айхан Сюлейман

 

Виж

 

 36.

Кобиляне

Ерхан Изет

 

Виж

 

 37.

Кокиче

Нухтин Шабан

 

Виж

 

 38.

Кокошане

Енвер Дурмуш

 

Виж

 

 39.

Конево

Хасан Мустафа

 

Виж

 

 40.

Костино

Селим Юнуз

 

Виж

 

 41.

Крайно село

Фериде Михайлова

 

Виж

 

 42.

Крин

Незифе Сали

 

Виж

 

 43.

Крушевска

Сабахтин Сали

 

Виж

 

 44.

Кьосево

Шабан Нуридин

 

Виж

 

 45.

Люляково

Ерол Бехрул

 

Виж

 

 46.

Македонци

Себахтин Ариф

 

Виж

 

 47.

Миладиново

Фехим Мустафа

 

Виж

 

 48.

Мост

Лятиф Расим

Виж

Виж

 

 49.

Мургово

Сейхан Назиф

 

Виж

 

 50.

Мъдрец

Юмер Халил

 

Виж

 

 51.

Невестино

Севгюл Мюмюн

 

Виж

 

 52.

Ненково

Ергюн Мехмед

 

Виж

 

 53.

Опълченско

Басрие Хайрула

 

Виж

 

 54.

Орешница

Ердинч Хасан

 

Виж

 

 55.

Островица

Юксел Салиф

 

Виж

 

 56.

Охлювец

Юсеин Мустафа

 

Виж

 

 57.

Панчево

Йълмаз Хасан

 

Виж

 

 58.

Пеньово

Бахри Дурмуш

 

Виж

 

 59.

Пепелище

Шенол Ахмед

 

Виж

 

 60.

Перперек

Халил Бекир

 

Виж

 

 61.

Петлино

Ахмед Исмаил

 

Виж

 

 62.

Повет

Шабан Мюмюн

 

Виж

 

 63.

Прилепци

Юсуф Емурлов

 

Виж

 

 64.

Пропаст

Шаин Рамадан

 

Виж

 

 65.

Пъдарци

Емил Искренов

 

Виж

 

 66.

Рани лист

Гюлтекин Файък

 

Виж

 

 67.

Резбарци

Златко Чиев

 

Виж

 

 68.

Рудина

Раим Али

 

Виж

 

 69.

Сватбаре

Бекир Бекир

 

Виж

 

 70.

Севдалина

Медиха Мурад

 

Виж

 

 71.

Седловина

Шерифе Мехмед

 

Виж

 

 72.

Сестринско

Сейдулах Али

 

Виж

 

 73.

Сипей

Сейхан Апти

 

Виж

 

 74.

Скалище

Сали Рамадан

 

Виж

 

 75.

Скална глава

Али Али

 

Виж

 

 76.

Скърбино

Ембийе Емурла

 

Виж

 

 77.

Соколяне

Джевджет Реджеб

 

Виж

 

 78.

Солище

Якуб Местан

 

Виж

 

 79.

Срединка

Селятин Ахмед

 

Виж

 

 80.

Стражевци

Аднан Хашим

 

Виж

 

 81.

Страхил войвода

Мустафа Муса

 

Виж

 

 82.

Стремово

Юмер Сали

 

Виж

 

 83.

Стремци

Кямил Кямил

 

Виж

 

 84.

Три могили

Тасим Ибрям

 

Виж

 

 85.

Царевец

Ахмед Мехмед

 

Виж

 

 86.

Черешица

Сабри Ибрям

 

Виж

 

 87.

Черна скала

Серхан Ферад

 

Виж

 

 88.

Черньовци

Мехмед Ахмед

 

Виж

 

 89.

Чилик

Селяхтин Ибрям

 

Виж

 

 90.

Чифлик

Нефиде Али

 

Виж

 

 91.

Широко поле

Шукри Исмаил

 

Виж

 

 92.

Яребица

Решед Тефик

 

Виж

 

 93.

Ястреб

Мустафа Джафер

 

Виж

 

 94.

Голяма бара

Орхан Сали – км.наместник

 

Виж

 2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign