Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Декларации по ЗПУКИ и ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 35,ал.1, т.1, т.3, т.2 и т.4 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на ръководители на общински търговски дружества


 

Име и фамилия

Длъжност

Декл.
чл.35.
ал.1, т.1

Декл.
чл.35.
ал.1, т.3

Декл.
чл.35.
ал.1, т.2 - част I и II

Декл.
чл.35.
ал.1, т.4

 1.

Аднан Дурмуш

Управител на "Ученическо хранене" ЕООД

изтегли

 

 2.

Бахтияр Вели

Член на Съвета на директорите на "Пазар на производителите-Кърджали" ЕАД

изтегли

 

 3.

Раид Идриз

Управител на "ОЧБ" ЕООД

изтегли

 

 4.

Рамадан Вели

Изпълнителен директор на "Пазар на производителите-Кърджали" ЕАД

изтегли

 

 5.

Тодор Стоев

Председател на Съвета на директорите на "Пазар на производителите-Кърджали" ЕАД

изтегли

 
2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign