Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Декларации по ЗПУКИ и ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 35,ал.1, т.1, т.3, т.2 и т.4 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на кметове на кметства в община Кърджали - мандат 2019-2023


 

Кмет на кметство

Име и фамилия

Декл.
чл.35.
ал.1, т.1

Декл.
чл.35.
ал.1, т.3

Декл.
чл.35.
ал.1, т.2 - част I и II

Декл.
чл.35.
ал.1, т.4

 1.

Айрово

Бахтияр Мустафа

Виж

 

 

 2.

Бащино

Тахир Селим

Виж

 

 

 3.

Бели пласт

Ерай Мюмюн

Виж

 

 

 4.

Бленика

Хавуш Емин

Виж

 

 

 5.

Бойно

Айдън Керим

Виж

 

 

 6.

Болярци

Хабил Хабил

Виж

 

 

 7.

Брош

Ажда Бекир

Виж

 

 

 8.

Велишани

Севим Салиф

Виж

 

 

 9.

Висока поляна

Наил Адем

Виж

 

 

 10.

Вишеград

Осман Ахмед

Виж

 

 

 11.

Воловарци

Мюнюр Мюмюн

Виж

 

 

 12.

Глухар

Еркан Юсеин

Виж

   

 13.

Горна крепост

Тунджай Шабан

Виж

   

 14.

Дъждино

Дургут Дурали Ахмед

Виж

   

 15.

Дъждовница

Гюлхаят Керим

Виж

   

 16.

Енчец

Юксел Бекир

Виж

   

 17.

Жинзифово

Ембие Мустафа

Виж

   

 18.

Звезделина

Селиме Али

Виж

   

 19.

Звезден

Сабрие Мюмюн

Виж

   

 20.

Звиница

Ниязи Назим Вели

Виж

   

 21.

Зелениково

Ремзие Шериф

Виж

   

 22.

Зимзелен

Белгин Мехмед

Виж

   

 23.

Иванци

Севджан Юсеин

Виж

   

 24.

Калинка

Ахмед Мехмед

Виж

   

 25.

Калоянци

Лютфи Юсмен

Виж

   

 26.

Кобиляне

Ерхан Изет

Виж

   

 27.

Конево

Хасан Мустафа

Виж

   

 28.

Костино

Гюлбахар Бекир

Виж

   

 29.

Крайно село

Фериде Михайлова

Виж

   

 30.

Кьосево

Нурхан Юмер

Виж

   

 31.

Люляково

Ерол Бехрул

Виж

   

 32.

Македонци

Себахтин Ариф

Виж

   

 33.

Миладиново

Фехим Мустафа

Виж

   

 34.

Мост

Билял Яхяоглу

Виж

   

 35.

Мургово

Сейхан Назиф

Виж

   

 36.

Мъдрец

Юмер Халил

Виж

   

 37.

Невестино

Севгюл Мюмюн

Виж

   

 38.

Опълченско

Басрие Хайрула

Виж

   

 39.

Орешница

Дурмушали Мехмедали

Виж

   

 40.

Островица

Юксел Салиф

Виж

   

 41.

Охлювец

Нурай Юнуз

Виж

   

 42.

Панчево

Йълмаз Хасан

Виж

   

 43.

Пеньово

Бахри Дурмуш

Виж

   

 44.

Пепелище

Шенол Ахмед

Виж

   

 45.

Перперек

Халил Бекир

Виж

   

 46.

Петлино

Ахмед Исмаил

Виж

   

 47.

Повет

Шабан Мюмюн

Виж

   

 48.

Прилепци

Севгинар Мехмед

Виж

   

 49.

Рани лист

Мердие Ахмед

Виж

   

 50.

Резбарци

Златко Чиев

Виж

   

 51.

Седловина

Шерифе Мехмед

Виж

   

 52.

Сипей

Сейхан Апти

Виж

   

 53.

Скалище

Сали Рамадан

Виж

   

 54.

Скална глава

Али Али

Виж

   

 55.

Соколяне

Селятин Селятин

Виж

   

 56.

Солище

Якуб Местан

Виж

   

 57.

Срединка

Селятин Ахмед

Виж

   

 58.

Стремово

Юмер Сали

Виж

   

 59.

Стремци

Кямил Кямил

Виж

   

 60.

Три могили

Медиха Акиф

Виж

   

 61.

Царевец

Месуд Бекир

Виж

   

 62.

Черешица

Нурсел Ариф

Виж

   

 63.

Черна скала

Серхан Ферад

Виж

   

 64.

Чилик

Селяхтин Ибрям

Виж

   

 65.

Чифлик

Нефиде Али

Виж

   

 66.

Широко поле

Шукри Исмаил

Виж

   

 67.

Ястреб

Мустафа Джафер

Виж

   2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign