Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Заместник-председател на Общински съвет - Кърджали

Кадир Сабахтинов Мустафов


03.2016г. – до момента - Заместник председател на Общински съвет – Кърджали;
2012г. – 2016 г. - Експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център гр. Кърджали;
2009г. - 2011г. – Младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти” към Община Кърджали;

Образование:

2009 – 2010г. - Стопанска академия ”Д.А.Ценов” град Свищов
Степен на образование:
Магистър, Стопанско управление
2005 – 2009г.   -  Стопанска академия ”Д.А.Ценов” град Свищов
Степен на образование: Бакалавър, Публична администрация
2000г. - 2005г. – ПГИ „Алеко Константинов” град Кърджали
Специалност:
Счетоводство и контрол

Квалификация:

Свидетелство за придобита втора степен на професионална квалификация  - „Счетоводител”;

Сертификати за участие в обучение:

· „Управление на проекти”
· „Публичност и информация” 
· „Юридически въпроси, свързани с усвояване на средствата от СКФ – обществени поръчки, държавни помощи и други”
· „Политика за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”
· „Работа с Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България и ИСУН”
· „Контролинг на персонала”
· „Управление на конфликти”
· „Презентационни и комуникационни умения”
· Курс по английски език към Училища „Европа” – А1 ниво
· Курс по Бизнескомуникации на английски език – А2 ниво
· Курс по  компютърни технологии - MS OFFICE
· Свидетелство за управление на МПС, кат."B" и "M"

Обществена дейност:

2006 - 2009г - Член на ръководството на "Академично дружество" – на Младежко ДПС - гр. Свищов;
2009 - 2012г. - Зам. председател на Общински съвет на Младежко ДПС, член на Областен съвет на Младежко ДПС, член на Общински съвет на ДПС;
2012 - 2016г. – Председател на Общински съвет на Младежко ДПС, член на Областен съвет на Младежко ДПС, член на Национален съвет на Младежко ДПС, член на Общински съвет на ДПС;
2016 - до момента – член на Общински съвет на Младежко ДПС, Заместник председател на Областен съвет на Младежко ДПС.

Участие в комисии:

Зам.председател на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;
Член на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;

Езикова подготовка:
Английски език.

Семейно положение:

Женен, с едно дете.
Роден на 11 август 1986 г. в гр. Кърджали.
‹ Назад


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти