Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Състав на Общински съвет

Общински съвет - Кърджали мандат 2023-2027


1. инж. Мухаррем Наим Мухаррем - Председател на Общински съвет


Дата на раждане: 18 юли 1978 г.
Специалност: Строителен инженер, икономист
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: m.muharram@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Общински съвет – Кърджали


2. адв. Александър Николов Ставрев


Дата на раждане: 24.05.1984 г.
Специалност: Право, Международни отношения, Политически науки
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: adv.stavrev@gmail.com

Участие в комисии:
ПК по Законност и обществен ред – зам.-председател;
ПК по Икономическа политика – член;
ПК по Устройство на територията – член.

3. Алтънай Мустафа Халил


Дата на раждане: 19 март 1963 г.
Специалност: Студена обработка
Образование: средно
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: halil.1963@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Младежки дейности и спорт – председател;
ПК по Транспорт и комуникации - член


4. Анета Живкова Георгиева


Дата на раждане: 26.05.1974 г.
Специалност: Текстилна техника и технологии, учител
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия „Възраждане”
Е-mail: ann.georgieva.kj@gmail.com

Участие в комисии:
ПК по Устройство на територията – член;
ПК по Здравеопазване и социални дейности – член


5. инж. Ахмед Ремзи Мустафа


Дата на раждане: 26.08.1980 г.
Специалност: Машиностроене, Уредостроене
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия ДПС
Е-mail: ahmet1980@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Устройство на територията – председател;
ПК по Транспорт и комуникации – член


6. Берна Ферад Чауш-Карагьоз


Дата на раждане: 11.07.1976 г.
Специалност: Индустриален мениджмънт
Образование: Висше-Магистър
Избран от листата на Политическа партия ДПС
Е-mail: berna_chaush@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Бюджет и финанси – председател;
ПК по Младежки дейности и спорт – член.


7. Билял Митат Яхяоглу


Дата на раждане: 29.03.1980 г.
Специалност: Политически науки и публична администрация
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия ДПС
Е-mail: bilalya1980@gmail.com

Участие в комисии:
ПК по Младежки дейности и спорт – член;
ПК по Европейски проекти и туризъм – член;
ПК по Земеделие – член.


8. Д-р Бирсен Неждет Реджеб-Ахмед


Дата на раждане: 23.11.1984 г.
Специалност: Лекар-невролог
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия ДПС
Е-mail: dr_birsen@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Здравеопазване и социални дейности – член;
ПК по Екология, бедствия и аварии – член;
ПК по Европейски проекти и туризъм – член.


9. Георги Дианов Дяков


Дата на раждане: 14.06.1985 г.
Специалност: Финанси и бизнес администрация
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия „Възраждане”
Е-mail: gdyakovos@gmail.com

Участие в комисии:
ПК по Земеделие – член;
ПК по Бюджет и финанси – член.


10. Гроздан Делчев Колев


Дата на раждане: 7 януари 1961
Специалност: Българска фиология
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Е-mail: grozdanski@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Бюджет и финанси – член;
ПК по Здравеопазване и социални дейности – член.


11. Гюлтен Мюмюн Мустафа


Дата на раждане: 23.04.1978 г.
Специалност: Педагог - Български език и литература
Образование: Висше - магистър
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: gulce_1978@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Екология, бедствия и аварии – зам.-председател;
ПК по Икономическа политика – член;
ПК по Образование, култура и вероизповедания – член.


12. Гюнай Халит Ниязи


Дата на раждане: 25 август 1978 г.
Специалност: Икономика на алтернативния туризъм
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия ДПС
Е-mail: gunayhalitniyazi@gmail.com

Участие в комисии:
ПК по Здравеопазване и социални дейности – член;
ПК по Европейски проекти и туризъм – член;
ПК по Земеделие – член.


13. Даниела Атанасова Петрова


Дата на раждане: 02.08.1980 г.
Специалност: Право
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия „Възраждане”
Е-mail: d.petrova@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Европейски проекти и туризъм – председател;
ПК по Законност и обществен ред – член.


14. Джанан Джелил Якуб


Дата на раждане: 01.04.1967 г.
Специалност: Икономист-счетоводител
Образование: Средно-специално
Избран от листата на Политическа партия ДПС
Е-mail: can_ozan@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Бюджет и финанси – член;
ПК по Екология, бедствия и аварии – член;
ПК по Земеделие – член.


15. Есен Ясенова Устренска


Дата на раждане: 30.09.1990 г.
Специалност: Право
Образование: Висше – магистър
Избран от листата на Коалиция „БСП за България”
Имейл адрес: e.ustrenska@gmail.com

Участие в комисии:
ПК по Устройство на територията – зам.-председател;
ПК по Законност и обществен ред – член.


16. Иван Добрев Илиев


Дата на раждане: 01.01.1989 г.
Специалност: Ландшафтен архитект, Регионално развитие
Образование: Висше – магистър
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Имейл адрес: id.iliev@live.com

Участие в комисии:
ПК по Земеделие – зам.-председател;
ПК по Устройство на територията – член.


17. Кадир Сабахтинов Мустафов


Дата на раждане: 11.08.1986 г.
Специалност: Стопанско управление
Образование: Висше – магистър
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Имейл адрес: kadir_mustafov@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Икономическа политика – председател;
ПК по Европейски проекти и туризъм – член.


18. Костантина Илиева Карабоюкова


Дата на раждане: 21.10.1991 г.
Специалност: Компютърни системи и технологии
Образование: Висше – бакалавър
Избран от листата на Коалиция „БСП за България”
Имейл адрес: tina_1991@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Екология, бедствия и аварии – председател;
ПК по Младежки дейности и спорт – член.


19. Леман Фикрет Рамадан


Дата на раждане: 11.11.1979 г.
Специалност: Финансов мениджмънт
Образование: Висше – бакалавър
Избран от листата на Политичека партия: ДПС
Имейл адрес: lem_ram79@yahoo.com

Участие в комисии:
ПК по Бюджет и финанси – член;
ПК по Образование, култура и вероизповедания- член;
ПК по Земеделие – член.


20. Лидия Димитрова Асенова


Дата на раждане: 07.05.1966 г.
Специалност: Български език и литература, История
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Е-mail: luk66@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Икономическа политика – член;
ПК по Образование, култура и вероизповедания- член;
ПК по Транспорт и комуникации – член.


21. Лятиф Мехмед Расим

Дата на раждане: 23.05.1970 г.
Специалност: Икономика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: lyatif1970@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Икономическа политика – член;
ПК по Законност и обществен ред – член.


22. Мелиз Лютви Вели


Дата на раждане: 17.09.1996 г.
Специалност: Финансов мениджмънт, Счетоводство
Образование: Висше - магистър
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: meliz1@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Бюджет и финанси – член;
ПК по Младежки дейности и спорт – член;
ПК по Земеделие – член.


23. Милена Кирова Димитрова


Дата на раждане: 14.12.1970 г.
Специалност: Българска филология
Образование: Висше - магистър
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Е-mail: m.dimitrova@kardzhali.org

Участие в комисии:
ПК по Образование, култура и вероизповедания- Председател;
ПК по Екология, бедствия и аварии – член.


24. Мюмюн Нешад Мустафа


Дата на раждане: 26.09.1983 г.
Специалност: Международни отношения
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: mustafa.m@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Бюджет и финанси – член;
ПК по Образование, култура и вероизповедания- член;
ПК по Екология, бедствия и аварии – член.


25. Мюмюнали Мустафа Халил


Дата на раждане: 17 март 1986 г.
Специалност: Екология и опазване на околната среда
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: mumunali_86@hotmail.com

Участие в комисии:
ПК по Транспорт и комуникации– Председател;
ПК по Устройство на територията – член.


26. Мюрсел Мюмюн Халил


Дата на раждане: 25 юни 1983 г.
Специалност: Стопанско управление
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: mursel_83@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Европейски проекти и туризъм – зам.-председател;
ПК по Икономическа политика – член;
ПК по Транспорт и комуникации – член.


27. Наим Рамис Наим


Дата на раждане: 27 юли 1981 г.
Специалност: Икономист
Образование: Висше-магистър
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Е-mail: naim.ramis@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Законност и обществен ред – Председател.
ПК по Екология, бедствия и аварии – член.


28. Д-р Недим Самиев Исмаилов


Дата на раждане: 06.07.1978 г.
Специалност: Медицина
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: nedim@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Здравеопазване и социални дейности - член;
ПК по Младежки дейности и спорт – член;
ПК по Европейски проекти и туризъм – член.


29. Нихал Нихат Ибрям


Дата на раждане: 25.10.1987 г.
Специалност: Екология и опазване на околната среда
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: nihalnil87@gmail.com

Участие в комисии:
ПК по Образование, култура е вероизповедания- член;
ПК по Младежки дейности и спорт – член;
ПК по Екология, бедствия и аварии - член.


30. Ниязи Аптилязим Шакир


Дата на раждане: 12.03.1969 г.
Специалност: Обществено здраве
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: niqzish@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Здравеопазване и социални дейности - член;
ПК по Младежки дейности и спорт – зам.председател;
ПК по Законност и обществен ред – член.


31. Радослав Иванов Милев


Дата на раждане: 9 февруари 1976 г.
Специалност: Немски език
Образование: Средно
Избран от листата на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България”
Е-mail: r_milev@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Икономическа политика – член;
ПК по Европейски проекти и туризъм – член.


32. Раиф Шабан Мустафа


Дата на раждане: 01.09.1954 г.
Специалност: Зооинженер
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: raifmustafa54@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Земеделие – председател;
ПК по Законност и обществен ред – член.


33. Руслан Демирев Терзиев


Дата на раждане: 24.07.1985 г.
Специалност: Защита на националната сигурност
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Е-mail: ruslan_terziev@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Здравеопазване и социални дейности – зам.-председател;
ПК по Европейски проекти и туризъм – член.


34. Д-р Сезгин Мюмюн Бекир


Дата на раждане: 03.05.1974 г.
Специалност: Клинична психология
Образование: Висше, Доктор по психология
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: sezgin1974@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Здравеопазване и социални дейности – председател;
ПК по Законност и обществен ред – член.


35. Сейдали Сюлейман Сейдали


Дата на раждане: 19.08.1952 г.
Специалност: Математика и физика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: seydali_seydali@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Образование, култура и вероизповедания- зам.-председател;
ПК по Транспорт и комуникации – член;
ПК по Екология, бедствия и аварии – член.


36. Стоян Георгиев Стоянов


Дата на раждане: 29.10.1968 г.
Специалност: Металообработване
Образование: Средно специално
Избран от листата на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България ”
Е-mail: torpedo_garage@mail.bg

Участие в комисии:
ПК по Младежки дейности и спорт – член;
ПК по Транспорт и комуникации – член.


37. Сунай Селим Юнуз


Дата на раждане: 11.08.1987 г.
Специалност: Компютърен инженер
Образование: Висше - магистър
Избран от листата на на Политическа партия: ДПС
Е-mail: sunay.yunuz@hotmail.com

Участие в комисии:
ПК по Транспорт и комуникации – зам.-председател;
ПК по Бюджет и финанси – член;
ПК по Устройство на територията – член.


38. Теодора Янчева Каракостова


Дата на раждане: 03.02.1960 г.
Специалност: Инженер-химик, Органични технологии
Образование: Висше
Избран от листата на Коалиция „БСП за България”
Е-mail: teo_dara@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Икономическа политика – член;
ПК по Образование, култура и вероизповедания- член.


39. Фейме Гюндюз Исмаил


Дата на раждане: 26.04.1980 г.
Специалност: Соц. психология, Учител
Образование: Висше-магистър
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: feymeismail@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Законност и обществен ред – член;
ПК по Здравеопазване и социални дейности – член;
ПК по Образование, култура е вероизповедания- член.


40. Юзкан Юзджан Али


Дата на раждане: 20.01.1990 г.
Специалност: Публична администрация
Образование: Висше-магистър
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: yuzkan.ali@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Бюджет и финанси – зам.-председател;
ПК по Устройство на територията – член;
ПК по Земеделие – член.


41. инж. Юсеин Велиайдин Ахмед


Дата на раждане: 10.01.1975 г.
Специалност: Ел. инженер
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: jus_ahmed@abv.bg

Участие в комисии:
ПК по Икономическа политика–зам.-председател;
ПК по Устройство на територията – член;
ПК по Транспорт и комуникации – член
2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign