Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Правилници

Правилници приети от Общински съвет - Кърджали


Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2023-2027 г.
Правилник за удостояване със званието “Почетен гражданин на Община Кърджали” и за награждаване с морални и материални награди
Правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие "Паркинги и гаражи и зони за паркиране”/Изменен и допълнен с Решение № 48/28.02.2023 г./
Правилник за дейността на общинско предприятие "Туристически дейности и управление на спортни имоти"
Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" към Община Кърджали
Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ
Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Oбредни дейности"
Правилник за дейноста на обществения посредник
Правилник за наркотични вещества
Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми
Правилник за за дейността на служба полска охрана при Община Кърджали(отменен)
 


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign