Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Председател

Раиф Шабан Мустафа

Председател на Общински съвет - Кърджали за периода 2011 - 2019 г.


2011 г. – 2019 г. - Председател на Общински съвет – Кърджали;
2005 г. – 2009 г. – Зам. министър на Вътрешните работи;
2002 г. – 2005 г. – МВР – ОДП „Кърджали”, началник РЗП - Кърджали;
1995 г. – 1999 г. – Община Кърджали, секретар.
1992 г. – 1995 г. – ОУ на МВР – Кърджали;
1990 г. – 1992 г. – Председател на „Клоново стопанство” с.Миладиново;
1986 г. – 1990 г. – ОУ на МВР – Кърджали;
1984 г. – 1986 г. - Председател на „Клоново стопанство” с.Перперек;
1980 г. – 1984 г. – Главен Зооинженер, „АПК” с. Перперек.

Образование:

1975 г. – 1980 г. – ВИЗВМ – гр. Стара Загора
Степен на образование:   Магистър – Зооинженер

1969 г. – 1973 г. – Техникум по Ветеринарна медицина
Степен на образование:   Средно

Квалификация:

Работа с компютър – Microsoft Word, Microsoft Exsel, Internet.
Свидетелство за управление на МПС.

Други дейности:

Академия – МВР, Факултет „Национална сигурност”

Езикова подготовка:

Руски език

Семейно положение:

Женен, с две деца.
Роден на 1 септември 1954 г. в гр. Кърджали.


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign