Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Състав на Общински съвет

Общински съвет - Кърджали мандат 2015-2019


1. АЙКЪЗ РЕМЗИ КЯМИЛ


Дата на раждане: 3 декември 1988 г.
Специалност: Безопасност на храните
Образование: Висше, магистър
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0883/497964
Е-mail: aykiz_bg@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;
Член на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Член на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;


2. АЛИЕ ИБРАХИМ ИБРАХИМ


Дата на раждане: 10 септември 1964 г.
Специалност: Строителен инженер
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0885/398927
Е-mail: alie@mail.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;

Отчет за дейността


3. АЛЛА ЕМЕЛЬЯНОВНА МАРКОВА


Дата на раждане: 2 септември 1973 г.
Специалност: Управление на общините
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0887/831057
Е-mail: alialm@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;


4. АЛТЪНАЙ МУСТАФА ХАЛИЛ


Дата на раждане: 19 март 1963 г.
Специалност: Студена обработка
Образование: средно
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0888/741510
Е-mail: g.mehmed@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;
Член на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;

Отчет за дейността


5. АХМЕД МЕХМЕД ХАБИБ


Дата на раждане: 13 април 1975 г.
Специалност: Разработка на полезни изкопаеми
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0898/812430
Е-mail: ahmed.habib@mdil.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Зам. председател на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;


6. АХМЕД РЕМЗИ МУСТАФА


Дата на раждане: 26 август 1980 г.
Специалност: Машинен инженер
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0877/243465
Е-mail: ahmet1980@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Зам.председател на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;
Член на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;


7. АХМЕД ШАКИР ХАСАН


Дата на раждане: 31 март 1978 г.
Специалност: Електро техник
Образование: средно
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0888/348745
Е-mail: hayris_ilko@hotmail.com

Участие в комисии:

Член на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;


8. БАЙРАМ ЮЗКАН БАЙРАМ


Дата на раждане: 5 август 1986 г.
Специалност: Педагогика – История и География, Финанси и Екология
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0879/406481
Е-mail: bayram_ozkan@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;


9. БЕКИР ЕРГЮН СЮЛЕЙМАН


Дата на раждане: 8 декември 1979 г.
Специалност: Българска филология
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0878/239839
Е-mail: bekir_dialog@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на Наблюдателна комисия.


10. БОЖИДАР ПЕТРОВ СТОЯНОВ


Дата на раждане: 23 септември 1978 г.
Специалност: Счетоводство и контрол
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: БСП
Тел. за контакти: 0897/973911
Е-mail: b_stoyanov@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;
Член на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;
Член на Наблюдателна комисия.

Отчет за дейността


11. ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ЮРУКОВА


Дата на раждане: 4 август 1985 г.
Специалност: Мениджмънт
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0884/444356
Е-mail: yurukova.v@gmail.com

Участие в комисии:
Зам. председател на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Член на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;


12. ГЕОРГИ ТОНЧЕВ КЮЧУКОВ


Дата на раждане: 15 август 1975 г.
Специалност: История и политология
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: БСП
Тел. за контакти: 0886/786709
Е-mail: g_ki4ucov@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;


13. ГРОЗДАН ДЕЛЧЕВ КОЛЕВ


Дата на раждане: 7 януари 1961
Специалност: Българска фиология
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0876/609820
Е-mail: grozdanski@abv.bg

Участие в комисии:
Зам.председател на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;

Отчет за дейността


14. ГЮНАЙ ХАЛИТ НИЯЗИ


Дата на раждане: 25 август 1978 г.
Специалност: Икономика на алтернативния туризъм
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0889/168693
Е-mail: sinbatg@hotmail.com

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;


15. ЕМИН ЮКСЕЛ ХАЛИЛ


Дата на раждане: 15 юли 1988 г.
Специалност: Бизнес администрация
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0876/446776
Е-mail: eminhalil88@gmail.com

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;
Член на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;


16. ЕРОЛ ЕМИН МЮМЮН


Дата на раждане: 25 май 1979 г.
Специалност: Управление на човешки ресурси
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0884/359914
Е-mail: erol.myumyun@gmail.com

Участие в комисии:

Председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Член на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;


17. ИВАН ДИМИТРОВ ЧАНКОВ


Дата на раждане: 24 ноември 1966 г.
Специалност: Автоконтрольор
Образование: Средно - специално
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0887/319915
Е-mail: inmi@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;
Член на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;


18. ЙОРДАНКА ИВАНОВА ГОЧЕВА


Дата на раждане: 12 април 1968 г.
Специалност: Инженер - агроном
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0885/411026
Е-mail: yordanka.gocheva@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;


19. ЙОРДАНКА ТЕОФИЛОВА ГОСПОДИНОВА


Дата на раждане: 3 септември 1966 г.
Специалност: Доктор по „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията”
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0882/031103
Е-mail: jordankagospodinova@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;


20. КАМЕЛИЯ ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА


Дата на раждане: 3 септември 1966 г.
Специалност: Стопанско управление
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0886/475315

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;


21. КРАСИМИР АСЕНОВ ХАДЖИЕВ


Дата на раждане: 6 октомври 1954 г.
Специалност: Архитектура и вътрешно обзавеждане
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0889/097777
Е-mail: h_vd@abv.bg

Участие в комисии:

Председател на Наблюдателна комисия
Член на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;
Член на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;


22. ЛЕМАН ИСМАИЛ КАСИМ

Дата на раждане: 30 май 1975 г.
Специалност: Икономика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0887/090066
Е-mail: leman.kasim@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;


23. МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕВЕЦОВА


Дата на раждане: 16 септември 1971 г.
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0878/906630
Е-mail: mariq_pevecova1@abv.bg

Участие в комисии:
Зам. председател на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на Наблюдателна комисия.


24. МЕРДИЕ ИБРЯМ АХМЕД

Дата на раждане: 24 април 1975 г.
Специалност: Текстил
Образование: Средно
Избран от листата на Политическа партия: БСП
Тел. за контакти: 0899/562124
Е-mail: merdiye.ahmed@abv.bg

Участие в комисии: 
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;
Член на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;
Член на Комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
Член на Комисията по етика


25. МЕХМЕД БЕДРИДДИН МЕХМЕД


Дата на раждане: 26 юли 1987 г.
Специалност: Журналистика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0887/788363
Е-mail: mehmedpr@gmail.com

Участие в комисии:
Зам.председател на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Зам. председател на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;


26. МЕХМЕД МЕТИН МЮМЮН


Дата на раждане: 11 април 1989 г.
Специалност: Архитектура
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0889/963272
Е-mail: arh.myumyun@gmail.com

Участие в комисии:
Зам. председател на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Член на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;


27. МИГЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ТОПАЛОВА

Дата на раждане: 06 ноември 1978 г.
Специалност: Икономика
Образование: Средно
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти:  0886/722614
Е-mail: miglenatopalova@mail.bg

Учстие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на   Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;


28. МИЛЕНА ИВКОВА ЯНЕВА


Дата на раждане: 29 май 1985 г.
Специалност: Стопанско управление
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0899/140284
Е-mail: milenka1300@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;
Член на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;


29. МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ – Ръководител на група


Дата на раждане: 21 октомври 1957 г.
Специалност: Педагогика, Икономика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: БСП
Тел. за контакти: 0887/358089
Е-mail: mbagdasarov@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Член на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;


30. МУХАРРЕМ НАИМ МУХАРРЕМ - Ръководител на група


Дата на раждане: 18 юли 1978 г.
Специалност: Устойчиво и регионално развитие
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0884/301297
Е-mail: m.muharram@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;


31. МЮМЮН СЮЛЕЙМАН ЕМИН


Дата на раждане: 30 март 1954 г.
Специалност: Педагогика
Образование: Полувисше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0878/769653
Е-mail: kardzhali.kzd@kzd.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;
Член на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Член на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;
Член на Комисията по етика


32. МЮМЮНАЛИ МУСТАФА ХАЛИЛ


Дата на раждане: 17 март 1986 г.
Специалност: Екология и опазване на околната среда
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0876/071779
Е-mail: mumunali_86@hotmail.com

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;
Член на Комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;


33. МЮРСЕЛ МЮМЮН ХАЛИЛ


Дата на раждане: 25 юни 1983 г.
Специалност: Стопанско управление
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0899/891488
Е-mail: mursel_83@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;
Член на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;
Член на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;


34. НАИМ РАМИС НАИМ


Дата на раждане: 27 юли 1981 г.
Специалност: Стопанско управление
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0899/148205
Е-mail: naim.ramis@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;
Член на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Член на Комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
Член на Комисията по етика


35. ОГНЯН КОЛЕВ ИВАНОВ - Ръководител на група


Дата на раждане: 1 януари 1970 г.
Специалност: Счетоводство и контрол
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0877/192590
Е-mail: rosi197@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;
Зам.председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;


36. РАДОСЛАВ ИВАНОВ МИЛЕВ - Ръководител на група


Дата на раждане: 9 февруари 1976 г.
Специалност: Немски език
Образование: Средно
Избран от листата на Политическа партия: РБ
Тел. за контакти: 0899/949499
Е-mail: r -milev@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология
Зам. председател на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;


37. СТОЯН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ


Дата на раждане: 12 ноември 1981 г.
Специалност: Педагогика – български и английски език
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: РБ
Тел. за контакти: 0887/308191
Е-mail: stoian_petkov@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Член на Наблюдателна комисия.
Член на Комисията по етика

Отчет за дейността


38. ФЕРДИ ИСМЕД МУРАД


Дата на раждане: 20 август 1988 г.
Специалност: Икономика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0878/354286
Е-mail: ferdi_murad@abv.bg

Участие в комисии:

Член на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;
Член на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;

Отчет за дейността


ХАЛИЛ ХАЛИБРЯМ АПТИ /общински съветник до месец октомври 2017 г./


Дата на раждане: 23 май 1965 г.
Специалност: Оператор на съобщителна техника
Образование: Полувисше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0899/288813
Е-mail: halibrahim65@hotmail.com

Участие в комисии:
Председател на Комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;


СЕБАХАТ МЮЗЕККИ НЕДЖИБ - /общински съветник до месец май 2017 г./


Дата на раждане: 25 януари 1989 г.
Специалност: Бизнес администрация
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0878/851248
Е-mail: sebahat.ahmed@gmail.com

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;


НАЗМИ САДУЛА МЮМЮН /общински съветник до месец ноември 2017 г./

Дата на раждане: 30  май 1950 г.
Специалност:   Педагогика и психология,
Управление на икономиката на селското стопанство
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: БСП
Тел. за контакти:  0888/229847, 0877/071657
Е-mail: kodakkli@mail.bg

Учстие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Член на     Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;
Член на Постоянната комисия по  Развитие на селските райони, земеделие и гори;
Член на Комисия по  Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
Член на Комисията по етика
2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign