Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Състав на Общински съвет

Общински съвет - Кърджали мандат 2019-2023


1. Алтънай Мустафа Халил


Дата на раждане: 19 март 1963 г.
Специалност: Студена обработка
Образование: средно
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0888741510
Е-mail: g.mehmed@abv.bg

Участие в комисии:
Младежки дейности - председател;
Законност и обществен ред - член;


2. Ахмед Дургуд Ахмед


Дата на раждане: 03.02.1984 г.
Специалност: Международни отношения
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0896831163
Е-mail: ada_bg@list.ru

Участие в комисии:
Икономическа политика – член;
Младежки дейности и спорт – член;
Екология, европейски проекти и туризъм - член;


3. Ахмед Мустафа Моллахасан


Дата на раждане: 29.05.1984 г.
Специалност: Стопанско управление-Бизнес администрация
Образование: Висше – Магистър
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0886414492
Е-mail: mid0@abv.bg

Участие в комисии:
Устройство на територията – председател;
Транспорт и комуникации - член;


4. Ахмед Шакир Хасан


Дата на раждане: 31 март 1978 г.
Специалност: Икономика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0888348745
Е-mail: hayrish.casing@gmail.com

Участие в комисии:
Икономическа политика - член;
Устройство на територията – член;
Транспорт и комуникации - член;


5. Бекир Ергюн Сюлейман


Дата на раждане: 8 декември 1979 г.
Специалност: Педагог
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0878239839
Е-mail: bekir_dialog@abv.bg

Участие в комисии:
Законност и общенствен ред – член;
Образование, култура и вероизповедания – член;
Транспорт и комуникации - член;


6. Веселин Валентинов Желязков


Дата на раждане: 20.04.1984 г.
Специалност: Биотехнологии
Образование: Висше-Магистър
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ /независим общински съветник/
Тел. за контакти: 0883434243
Е-mail: v_zhelyazkov@abv.bg

Участие в комисии:
Екология, еврепейски проекти и туризъм - председател;
Траспорт и комуникации – член;


7. Веселина Ангелова Юрукова


Дата на раждане: 4 август 1985 г.
Специалност: Бизнес администрация
Образование: Висше-Магистър
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0884444356
Е-mail: yurukova.v@gmail.com

Участие в комисии:
Младежки дейности и спорт – член;
Транспорт и комуникации - член;
Екология, европейски проекти и туризъм - член


8. Георги Тончев Кючуков


Дата на раждане: 15 август 1975 г.
Специалност: История и политология
Образование: Висше
Избран от листата на Коалиция „БСП за България”
Тел. за контакти: 0886786709
Е-mail: g_ki4ucov@abv.bg

Участие в комисии:
Образование, култура и вероизповедания – председател;
Устройство на територията - член;


9. Гроздан Делчев Колев - Ръководител на група


Дата на раждане: 7 януари 1961
Специалност: Българска фиология
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0876609820
Е-mail: grozdanski@abv.bg

Участие в комисии:
Бюджет и финанси – зам.председател;
Образование, култура и вероизповедания - член;


10. Гюлтен Мюмюн Мустафа


Дата на раждане: 23.04.1978 г.
Специалност: Педагог
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0885804910
Е-mail: gulce_1978@abv.bg

Участие в комисии:
Икономическа политика - член;
Образование, култура и вероизповедания – член;
Земеделие - член;


11. Гюнай Халит Ниязи


Дата на раждане: 25 август 1978 г.
Специалност: Икономика на алтернативния туризъм
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0889168693
Е-mail: sinbatg@hotmail.com

Участие в комисии:
Здравеопазване и социални дейности – член;
Младежки дейности и спорт – член;
Земеделие - член;


12. Есен Ясенова Устренска


Дата на раждане: 30.09.1990 г.
Специалност: Право
Образование: Висше – магистър
Избран от листата на Коалиция „БСП за България”
Тел. за контакти: 0883 45 67 27
Имейл адрес: e.ustrenska@gmail.com

Участие в комисии:
Транспорт и комуникации – зам. председател;
Законност и обществен ред – член;


13. Йозкан Осман Камбер


Дата на раждане: 02 септември 1985 г.
Специалност: Транспортна техника и технологии
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0878626544
Е-mail: yozkan_kamber@abv.bg

Участие в комисии:
Бюджет и финанси - член;
Икономическа политика - член;
Екология, европейски проекти и туризъм - член;


14. Йорданка Иванова Гочева


Дата на раждане: 12 април 1968 г.
Специалност: Инженер - агроном; Счетоводство и контрол
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0885411026
Е-mail: yordanka.gocheva@abv.bg

Участие в комисии:
Земеделие – председател
Устройство на територията - член;


15. Камелия Павлова Василева


Дата на раждане: 3 септември 1966 г.
Специалност: Счетоводство и одит
Образование: Висше - магистър
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0886475315
Е-mail: kpvasileva2019@abv.bg

Участие в комисии:
Здравеопазване и социални дейности – член
Транспорт и комуникации - член;


16. Лидия Димитрова Асенова


Дата на раждане: 07.05.1966 г.
Специалност: Български език и литература, История
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0899199602
Е-mail: luk66@abv.bg

Участие в комисии:

Председател на Наблюдателна комисия
Икономическа политика – член;
Образование, култура и вероизповедания – член;


17. Лятиф Мехмед Расим – Ръководител на група

Дата на раждане: 23.05.1970 г.
Специалност: Икономика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0885804915
Е-mail: lyatif1970@abv.bg

Участие в комисии:
Заместник-председател на Общински съвет - Кърджали;


18. Мехмед Осман Ходжа

Дата на раждане: 06.03.1948 г.
Специалност: Философия
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДОСТ
Тел. за контакти: 0876213148
Е-mail: mehmethoca433@gmail.com

Участие в комисии: 
Бюджет и финанси – член;
Образование, култура и вероизповедания - член


19. Милко Петров Багдасаров – Ръководител на група


Дата на раждане: 21 октомври 1957 г.
Специалност: Математика, Информатика, Счетоводство и контрол
Образование: Висше
Избран от листата на Коалиция „БСП за България”
Тел. за контакти: 0887358089
Е-mail: mbagdasarov@abv.bg

Участие в комисии:
Бюджет и финанси – член;
Младежки дейности и спорт - член;


20. Милчо Любомиров Енчев


Дата на раждане: 08.08.1986 г.
Специалност: Хуманна медицина
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0877302031
Е-mail: m._enchev@abv.bg

Участие в комисии:
Здравеопазване и социални дейности – зам.председател;


21. Мустафа Фахри Ахмед


Дата на раждане: 26.04.1981 г.
Специалност: Инженер-Икономист
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0889614439
Е-mail: musti23kj@gmail.com

Участие в комисии:
Транспорт и комуникации - председател;
Устройство на територията – член;


22. Мухаррем Наим Мухаррем


Дата на раждане: 18 юли 1978 г.
Специалност: Строителен инженер, икономист
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0884301297
Е-mail: m.muharram@abv.bg

Участие в комисии:
Икономическа политика - председател;
Бюджет и финанси – член;


23. Мюмюнали Мустафа Халил


Дата на раждане: 17 март 1986 г.
Специалност: Екология и опазване на околната среда
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0876071779
Е-mail: mumunali_86@hotmail.com

Участие в комисии:
Екология, европейски проекти и туризъм – зам.председател;
Бюджет и финанси – член;
Здравеопазване и социални дейности – член;


24. Мюрсел Мюмюн Халил


Дата на раждане: 25 юни 1983 г.
Специалност: Стопанско управление
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0899891488
Е-mail: mursel_83@abv.bg

Участие в комисии:
Здравеопазване и социални дейности – член;
Екология, европейски проекти и туризъм – член;
Земеделие - член;


25. Наим Рамис Наим


Дата на раждане: 27 юли 1981 г.
Специалност: Икономист
Образование: Висше-магистър
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0899148205
Е-mail: naim.ramis@abv.bg

Участие в комисии:
Устройство на територията – зам.председател
Законност и обществен ред - член;


26. Ниязи Аптилязим Шакир


Дата на раждане: 12.03.1969 г.
Специалност: Обществено здраве
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0889114516
Е-mail: niqzish@abv.bg

Участие в комисии:
Законност и обществен ред – зам.председател;
Здравеопазване и социални дейности – член;
Младежки дейности и спорт - член;


27. Огнян Колев Иванов


Дата на раждане: 1 януари 1970 г.
Специалност: Счетоводство и контрол
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ /независим общински съветник/
Тел. за контакти: 0877192590
Е-mail: rosi197@abv.bg

Участие в комисии:
Законност и обществен ред – председател;
Бюджет и финанси - член;


28. Радослав Иванов Милев


Дата на раждане: 9 февруари 1976 г.
Специалност: Немски език
Образование: Средно
Избран от листата на Коалиция „Демократична България – Обединение”
Тел. за контакти: 0899949499
Е-mail: r_milev@abv.bg

Участие в комисии:
Икономическа политика – член;
Екология, европейски проекти и туризъм - член;


29. Раиф Шабан Мустафа


Дата на раждане: 01.09.1954 г.
Специалност: Зооинженер
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0884745629
Е-mail: raifmustafa54@abv.bg

Участие в комисии:
Земеделие – зам.председател;
Устройство на територията – член;
Законност и обществен ред - член;


30. Руслан Демирев Терзиев


Дата на раждане: 24.07.1985 г.
Специалност: Защита на националната сигурност
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0877613111
Е-mail: ruslan_terziev@abv.bg

Участие в комисии:
Икономическа политика – член;
Младежки дейности и спорт – член;


31. Сезгин Мюмюн Бекир


Дата на раждане: 03.05.1974 г.
Специалност: Клинична психология
Образование: Висше, Доктор по психология
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Е-mail: sezgin1974@abv.bg

Участие в комисии:
Здравеопазване и социални дейности – председател;
Законност и обществен ред - член;


32. Сейдали Сюлейман Сейдали


Дата на раждане: 19.08.1952 г.
Специалност: Математика и физика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0886639496

Участие в комисии:
Образование, култура и вероизповедания – член;
Транспорт и комуникации – член;
Екология, Еврепейски проекти и туризъм - член;


33. Теодора Янчева Каракостова


Дата на раждане: 03.02.1960 г.
Специалност: Инженер-химик, Органични технологии
Образование: Висше
Избран от листата на Коалиция „БСП за България”
Тел. за контакти: 0897939160
Е-mail: teo_dara@abv.bg

Участие в комисии:
Икономическа политика - Зам.председател
Здравеопазване и социални дейности - член;


34. Фейме Гюндюз Хашим


Дата на раждане: 26.04.1980 г.
Специалност: Соц. психология, Учител
Образование: Висше-магистър
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0886492759
Е-mail: feymeismail@abv.bg

Участие в комисии:
Законност и обществен ред – член;
Образование, култура и вероизповедания – член;
Здравеопазване и социални дейности - член;


35. Ферди Исмед Мурад


Дата на раждане: 20 август 1988 г.
Специалност: Икономика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС /независим общински съветник/
Тел. за контакти: 0878354286
Е-mail: ferdi_murad@abv.bg

Участие в комисии:
Земеделие - член;


36. Цветелин Иванов Гавазов


Дата на раждане: 27.11.1993 г.
Специалност: Геодезия
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0878727045
Е-mail: tsgavazov@abv.bg

Участие в комисии:
Младежки дейности и спорт – зам.председател;
Земеделие - член;


37. Юзкан Юзджан Али


Дата на раждане: 20.01.1990 г.
Специалност: Публична администрация
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0883417574
Е-mail: yuzkan.ali@abv.bg

Участие в комисии:
Бюджет и финанси – член;
Устройство на територията – член;
Земеделие - член.


38. Юксел Азис Халим


Дата на раждане: 03.08.1959 г.
Специалност: Икономика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0887758834
Е-mail: yukselah@abv.bg

Участие в комисии:
Бюджет и финанси – председател;
Устройство на територията – член;


39. Юсеин Велиайдин Ахмед - Председател на Общински съвет


Дата на раждане: 10.01.1975 г.
Специалност: Ел. инженер
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0887771178
Е-mail: jus_ahmed@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Общински съвет - Кърджали;


40. Милен Арсениев Филипов


Дата на раждане: 17.07.1982 г.
Специалност: Национална и регионална сигурност
Образование: Висше, магистър
Избран от листата на Политическа партия: „БСП за България”
Тел. за контакти: 0878267553
Е-mail: m.filipov82@abv.bg

Участие в комисии:
Екология, европейски проекти и туризъм – член
Земеделие - член


41. Миглена Веселинова Стефанова


Дата на раждане: 06.11.1978 г.
Образование: Висше, магистър
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0886722614
Е-mail: miglenastefanova@mail.bg

Участие в комисии:
Образование, култура и вероизповедания – зам.председател;
Младежки дейности и спорт – член.
2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign