Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Състав на Общински съвет

Общински съвет - Кърджали мандат 2011-2015


Общински съветник Партийна група Участие в комисия Контакти

1.

Раиф Шабан Мустафа

ДПС

Председател на ОбС

0884/ 745629
0361/ 6 74 00

2.

Елван Бехчед Гюркаш

ДПС

ПКБФ – Председател, ПКИП-член

0888/ 226389
0361/ 6 63 01  

3.

Ниязи Аптилязим Шакир  

ДПС

ПКЗСД - Зам. председател, ПКОКВ -член

0889/ 114516

4.

Халил Халибрям Апти

ДПС

ПКИП, ПКТК-член  

0899/ 288813

5.

Байрам Юзкан Байрам

ДПС

ПКИП, ПКМДСТ-член

0883/ 468844

6.

Ахмед Мехмед Хабиб

ДПС

ПКЗ-Председател; ПКУТ- член

0898/ 812430

7.

Юксел Азис Халим

ДПС

ПКИП-Председател; ПКЗОР- Зам. председател; ПКБФ-член

0887/ 758834

8.

Севдие Иса Риза

ДПС

ПКЗОР, ПКЕЕП-член

0899/ 092678

9.

Харун Харун Бекир

ДПС

ПКЕЕП – Председател; ПКЗОР, ПКОКВ-член

0886/ 857806
0361/ 6 23 24  

10.

Гюндюз Исмаил Халил

ДПС

ПКОКВ, ПКЗ-член

0897/ 711058

11.

Евгения Стоилова Павлова

ДПС

ПКУТ – Председател; ПКБФ-член  

0897/ 433690

12.

Мухидин Изет Шабан

ДПС

ПКТК – Председател; ПКЗОР-член

0888/ 427253

13.

Селда Басри Емин

ДПС

ПКЕЕП, ПКОКВ, ПКИП-член

0889/ 643446

14.

Алие Ибрахим Ибрахим

ДПС

ПКЕЕП – Зам. председател; ПКУТ-член

0885/ 398927
0363/ 17844

15.

Гюлнар Ахмед Адем

ДПС

ПКБФ, ПКМДСТ - член

0889/ 049060

16.

Орхан Мюмюн Юмер

ДПС

ПКЗСД, ПКМДСТ-член

0883/ 334846

17.

Мюмюн Сюлейман Емин

ДПС

ПКМДСТ - Зам. председател; ПКЗ, ПКТК -член

0878/ 769653

18.

Ваня Димитрова Василева

ДПС

ПКОКВ - Зам. председател; ПКЗСД-член

0886/ 456383

19.

Мехмед Мехмед Местан

ДПС

ПКТК, ПКЗСД, ПКУТ-член

0893/ 672721

20.

Мелиха Селяхидинова Дилбер

ДПС

ПКБФ, ПКЗ - член

0879/ 406365

21.

Ахмед Ремзи Мустафа

ДПС

ПКТК –Зам. председател;  ПКЗ-член

0888/ 243465

22.

Фаик Мурад Мехмед

ДПС

ПКУТ, ПКЗОР-член

0885/ 296041
0361/ 6 46 22  

23.

Айкъз Ремзи Кямил

ДПС

ПКМДСТ, ПКЕЕП - член

0883/ 497964

24.

Йорданка Иванова Гочева 

ГЕРБ

ПКЗ - Зам. председател;  ПКУТ-член

0885/ 411026
0361/ 6 29 96  

25.

Огнян Колев  Иванов

ГЕРБ

ПКБФ - Зам. председател; ПКЗОР, ПКМДСТ-член

0877/ 192590

26.

Николай Вълчев Маргаритов

ГЕРБ

ПКЗОР - член

0888/ 870254
0361/ 6 45 44  

27.

Красимир Асенов Хаджиев

ГЕРБ

ПКТК, ПКЗСД - член

0889/ 097777

28.

Иван Димитров Чанков

ГЕРБ

ПКЗСД, ПКЕЕП - член

0887/ 319915

29.

Кольо Маринов Ангелов

ГЕРБ

ПКБФ, ПКИП, ПКУТ - член

0898/ 985858

30.

Веселина Ангелова Юрукова

ГЕРБ

ПКМДСТ- Председател; ПКОКВ - член

0879/ 378335
0361/ 6 25 10  

31.

Гюлбеаз Мюмюн Шакир

ГЕРБ

ПКЕЕП, ПКЗ - член

0887/ 401363

32.

Гроздан Делчев Колев

ГЕРБ

ПКИП, ПКОКВ, ПКТК - член

0876/ 609820

33.

Траян Йорданов Бабунски

БСП

ПКИП – Зам. председател; ПКУТ, ПКТК - член

0889/ 916980

34.

Величка Димитрова Георгиева

БСП

ПКЗОР – Председател; ПКЗСД, ПКОКВ - член

0898/ 748874
0361/ 6 52 68  

35.

Стефан Димитров Ангелов

неза- висим

 ПКЕЕП - член

0885/ 286593

36.

Георги Тончев Кючуков

БСП

ПКОКВ – Председател; ПКТК, ПКМДСТ - член

0886/ 786709
0361/ 6 59 06  

37.

Милан  Йорданов Миланов

БСП

ПКБФ, ПКМДСТ, ПКЗОР - член

0887/ 111103
0361/ 6 19 51  

38.

Павлин Атанасов Балабанов

БСП

ПКУТ – Зам. председател; ПКБФ, ПКЗ - член

0885/ 864681

39.

Атанас Георгиев Апостолов

БСП

ПКИП, ПКЕЕП, ПКЗ - член

0885/ 143920
0893/ 304064

40.

Бирджан Байрам Мехмед

ЕНП

ПКЗСД - член

0878/ 805655
0361/ 6 22 31  

41.

Марин Тодоров Мухтаров

ИК

ПКЗСД - Председател

0361/ 6 65 28  

ПКБФ – Постоянна комисия по Бюджет и финанси
ПКИП – Постоянна комисия по Икономическа политика
ПКЗОР – Постоянна комисия по Законност и обществен ред
ПКУТЕ – Постоянна комисия по Устройство на територията и екология
КОКВ – Постоянна комисия по Образование, култура и вероизповедания
ПКТК – Постоянна комисия по Транспорт и комуникации
ПКМДСТ – Постоянна комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм
ПКЗСД – Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности
ПКЕЕП – Постоянна комисия по Екология и европейски проекти
ПКЗ – Постоянна комисия по Земеделие
2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign