Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Председател

Ниязи Шакир

Председател на Общински съвет - Кърджали през 2011г.


03.11.2011 г. -  15.12.2011 - Председател на Общински съвет – Кърджали;
2001 г. – 2011 г. – Медицински специалист „Училищно и детско здравеопазване” – Община Кърджали;

1997 г. – 2000 г. – Медицински специалист в Медицински университет „Малтепе” гр.Истанбул, Р Турция;
1993 г. – 1997 г. – Медицински специалист  в Окръжна болница – Кърджали.

Образование:

2007 г. – 2009 г. – Медицински университет – гр.София;
Степен на образование:   Магистър – „Обществено здраве и  здравен мениджмънт”;
2000 г. – 2003 г. – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”;
Степен на образование:   Бакалавър – „Социални дейности”;
1990 г. – 1993 г. -   Тракийски университет – Стара Загора, Медицински колеж – гр.Хасково; 
Степен на образование: Медицински специалист – Медицински фелдшер;
1984 г. – 1987 г. – ЕСПУ „Христо Ботев” - гр.Кърджали

Квалификация:

Работа с компютър – Microsoft Word, Microsoft Exsel, Internet.
Свидетелство за управление на МПС, кат."B".

Други дейности:
Заместник председател на Националния съвет по качество при „Българската асоциация на медицинските специалисти”;
Ръководител на екипа по направление „Сартифициране” – разработване на нормативни актове, касаещи здравеопазването; 
Член на ръководството на КНСБ към „Училищно здравеопазване”;
Член на управителния съвет на Асоциацията на медицинските специалисти.

Езикова подготовка:

Немски и Руски език

Семейно положение:

Женен, с две деца.
Роден на 12 март 1969 г. в гр. Кърджали.


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign