Панорамен изглед на Кърджали


Начало Омбудсман Биография

Расим Муса Сеидахмед

Обществен посредник на Община Кърджали


ПОСТОЯНЕН АДРЕС:
гр. Кърджали,бул. „Сан Стефано” №3, вх.Б, ет.2, ап.27, тел. 0878 349479.

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 
01.12.1955г. в  с.Широко  поле ,община Кърджали .

ОБРАЗОВАНИЕ: 
1970 год. - Основно образование - ОУ „Димитър Благоев” , село Широко поле ;
1973 год. – Средно образование –ПГ „Христо Ботев ” гр.Кърджали ;
1978 год. – ИНПУ „ Любен Каравелов ” ,  гр.Кърджали - специалност „Учител по математика и физика” ;
1986 год. – Висше образование , магистър - ПУ „ Паисий Хилендарски ” , специалност    „ Физик” и  „Учител по физика и математика” .

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА:
МАНДАТ 2011 -2014 ГОД.  –  Избран за общински съветник в община Кърджали;Председател на групата съветници на ДПС до избирането му за обществен посредник
12.07.2011 год. –19.03.2012 год. - Регистриран  в Бюро по труда – Кърджали като безработен;

07.04.2011 год. – 11.07.2011 год. - Координатор в ОДПФСЗ „ Д-р В. Власакев ”- в ликвидация ;
02.09.2010 год. – 04.2011 год.  – Регистриран  в Бюро по труда – Кърджали като безработен;
2009 год. – 01.09.2010 год.  - Експерт по организация на средното образование в РИ гр.Кърджали към МОН ;
2006 год. – 2009 год. – Изпълнителен директор на ИАХ към МЗГ гр.София ;        
2005год. – 2006 год. – Съветник на Министъра на земеделието и горите ,          гр. София ;
2001год. – 2005год. – Народен представител в 39-то Народно събрание на Република България , ПГ на ДПС ;
2000 год. – 2001 год. -Експерт по организация на средното образование в РИО гр.Кърджали към МОН ;
1995 год. – 1999 год. - Кмет на община Кърджали ;
1992 год. – 1995 год. - Председател на Общински съвет на община Кърджали ;
1990 год. – 1992 год. - Учител – ОУ с.Бащино , община Кърджали ;
1980 год. – 1989 год. - Зам. директор в ОУ „Димитър Благоев”,село Широко поле;
1978 год. – 1980 год. - Учител -  ОУ „Димитър Благоев” , село Широко поле ; община Кърджали.

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Женен, с две деца.

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ: 
OFFICE WINDOWS

 

05.01.2015 година
гр.Кърджали                                                                         Написал: Расим Муса
2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign