Панорамен изглед на Кърджали


Начало Омбудсман Биография на Хакиф Емин

Биография на Хакиф Емин

Обществен посредник на Община Кърджали за мандат 2008-2014 г.


Хакиф Емин е роден на 28.1.1947 г. в село Кобиляне, община Кърджали.

Женен с три деца.
По специалност е механик. Работил е в „Горубсо”- Мадан и ТКЗС в село Бойно.

След демократичните промени е неизменно общински съветник в Общинския съвет в Кърджали.
 При първия  и втория си мандат е председател на постоянната комисия по законност и обществен ред.
  През третия си мандат е е председател на постоянната комисия по транспорт и комуникации.
 По време на четвъртия мандат е член на постоянните комисии по законност и обществен ред и устройство  на територията.
 През петия си мандат е член на три постоянни комисии: по бюджет и  финанси, по устройство на територията и по законност и обществен ред.
 Единственият обществен посредник в страната избран с пълно единодушие от общинския съвет.  


 


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign