Панорамен изглед на Кърджали


Начало Информация и услуги Градска и общинска транспортна схема

АКТУАЛИЗИРАНА ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ГР. КЪРДЖАЛИ

1.Основна градска автобусна линия:  Пазара - Възрожденци – Пазара  № 13

        т.1 от Общинската транспортна схема на гр. Кърджали - Основна градска автобусна линия: Пазара - Възрожденци – Пазара № 13

        с маршрут: пл."Хаджи Димитър", ул."Беласица", ул."България", ул."Тракия", ул."Сан Стефано", ул."Булаир", бул."България",    бул."Беломорски", ул."8-ми март", бул."Христо Ботев", ул.“Никола Иванов“, ул."Райна Княгиня", бул."Христо Ботев",  ул."8-ми   март",         бул."Беломорски", бул."България", ул."Булаир", ул."Сан Стефано", пл."Хаджи Димитър".

        с часови разписания в делнични дни:    
от Пазара - 5.40; 6,40; 7.30; 8,10; 8,40; 9,10; 9,40; 10,10; 10,40; 11,40; 12,30; 13,10; 13,40; 14,30; 15,10; 15,40; 16,10; 16,40; 17,10; 17,40; 18,10; 18,40; 19,30;
от Възрожденци - 6.05; 7,05; 7.55; 8,35; 9,05; 9,35; 10,05; 10,35; 11,05; 12,05; 12,55; 13,35; 14,05; 14,55; 15,35; 16,05; 16,35; 17,05; 17,35; 18,05; 18,35; 19,05; 19,55;   

        с часови разписания в събота:
от Пазара - 8,00; 9,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 15,00; 16,00;
от Възрожденци - 8,25; 9,25; 10,25; 11.25; 12,25; 13,25; 14,25; 15,25; 16.25;

         с часови разписания в неделя:
от Пазара - 9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17.00;
от Възрожденци  - 9,25; 11,25; 13,25; 15.25; 17.25;

2. Основна градска автобусна линия:  Пазара - Прилепци – Пазара  № 5
с маршрут: пл."Хаджи Димитър", ул."Беласица", бул."България",
бул."Тракия", ул."Сан Стефано", ул."Булаир", бул."България", бул."Беломорски", ул."8-ми март", бул."Христо Ботев", ул."Захари Зограф", Прилепци, ул."Захари Зограф", бул."Христо Ботев", ул."8-ми март",бул."Беломорски", бул."България", ул."Булаир", ул."Сан Стефано", бул.“Тракия“, бул.“България“, ул.“Беласица“, пл."Хаджи Димитър".

2.1. Часови разписания в делнични дни:
от Пазара -  6.50, 7.30, 8,00; 12,00; 16,50;     
от Прилепци -  7.16, 7.56, 8,26; 12,26; 17.16;

3. Основна градска автобусна линия:  Пазара – Нов мост – Възрожденци – Нов мост  – Пазара  № 113
с маршрут: пл."Хаджи Димитър", ул."Беласица", бул."България", бул."Тракия", ул."Сан Стефано", ул."Булаир", Нов мост, бул."Христо Ботев",  ул.“Райко Жинзифов“ , ул.“Христо Данов“,   ул. „Ангел Кънчев“,    бул. „Христо Ботев“, ул. „Никола Иванов“,    ул."Райна Княгиня",    бул."Христо Ботев", Нов мост, ул."Булаир",   ул."Сан Стефано", бул."Тракия", бул."България", ул."Беласица", пл."Хаджи Димитър".

         с часови разписания в делнични дни:     
от Пазара - 6,20; 6,50; 7,20; 7,50; 8.20; 8.50; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 19.00;
от Възрожденци - 6,50; 7,20; 7,50; 8,20; 8.50; 9.20; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.30;

         с часови разписания в събота:
от Пазара – 7.30; 8,30; 9,30; 10,30; 11,30;  12,30; 13,30; 14,30; 15,30; 16,30; 17.30;
от Възрожденци - 8.00; 9.00; 10,00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00;

           с часови разписания в неделя:
от Пазара- 8,30; 10,30; 12.30; 14,30; 16,30; 18,30;
от Възрожденци – 9.00; 11.00; 13.00; 15.00; 17.00; 19.00;

4. Основна градска автобусна линия:  Пазара - Гледка - з-д "Бистрец" – Пазара  № 26
с маршрут: пл."Хаджи Димитър", ул."Беласица", бул."България", бул."Тракия", ул."Сан Стефано", ул."Булаир", бул."България",       бул."Беломорски", ул."1-ви май", ул."Димитър Маджаров", ул."Тина Киркова", сп."Формопласт", сп. Бирена фабрика, сп."Бистрец", сп. Бирена фабрика, сп."Формопласт", ул."Тина Киркова", ул."Димитър Маджаров", ул."1-ви май", бул."Беломорски", бул."България", ул."Булаир", ул."Републиканска", ул.“Дж. Вашингтон“,  пл."Хаджи   Димитър".

         4.1. Часови разписания в делнични дни:
от Пазара - 5,50; 6,30; 7,00; 7,30; 7,50; 9,00; 9,55; 11,10; 12,10; 13,10; 14,55; 15,45; 16,35; 17,10; 18,30; 19,20;
от з-д „Бистрец“ - 6,20; 6,55; 7,25; 7,55; 8,25; 9,25; 10,20; 11,35; 12,35; 13,35; 15,20; 16,10; 17,00; 17,35; 18,55; 19,45;

         4.2. Часови разписания в събота:
от Пазара -7,30; 7,45; 8,15; 9,15; 9,45; 10,15; 11,15; 11,45; 12,15; 15,30; 17,30;   
от з-д „Бистрец“ - 7,55; 8,10; 8,50; 9,40; 10,10;  10,50; 11,40; 12,10; 12,40; 15,55; 17,55;

          4.3. Часови разписания в неделя:
от Пазара - 7,45; 9,30; 13,30; 17,30;
от з-д „Бистрец“ - 8,10; 9,55; 13,55; 17,55;

5. Основна градска автобусна линия: Пазара – Горна Гледка – Пазара № 6

           с маршрут: пл."Хаджи Димитър", ул."Беласица", бул."България",
бул."Тракия", ул."Сан Стефано", ул."Булаир", бул."България", бул."Беломорски", ул."1-ви май", ул."Димитър Маджаров",
ул."Тина Киркова", ул."Лилия Карастоянова", ул."Вела Пискова",
Горна гледка, ул."Вела Пискова", ул."Лилия   Карастоянова", ул."Тина Киркова", ул."Димитър Маджаров", ул."1-ви май", бул."Беломорски", бул."България", ул."Булаир", ул."Републиканска", пл."Хаджи Димитър".

         с часови разписания в делнични дни:     
от Пазара:  8,30; 10,40; 11,50; 15,25; 17,50;
от Горна Гледка - 8,55; 11.05; 12.15; 15,50; 18,15;

         с часови разписания в събота:
от Пазара - 10,45; 13,45;
от Горна гледка  - 11,05; 14,05;      

с часови разписания в неделя:
от Пазара -10,30; 15,30;
от Горна Гледка – 10,50; 15,50;

6. Основна градска автобусна линия:  Пазара  - Резбарци – Пазара № 20
с маршрут:  пл."Хаджи Димитър", ул."Беласица", бул."България",
бул."Тракия", ул."Сан Стефано", ул."Булаир", бул."България", бул."Беломорски", ул."8-ми март", Резбарци, ул."8-ми март", бул."Беломорски", бул."България", ул."Булаир", ул."Сан Стефано",
бул."Тракия", бул."България",  ул."Беласица", пл."Хаджи Димитър".

         6.1. Часови разписания в делнични дни:
от Пазара - 6,15; 6,55; 7,40; 8,20; 10,20; 12,20; 13,20; 15,20; 6,25;17,20; 18,25;19,00;
от Резбарци - 6,35; 7,15; 8,00; 8,40; 10,40; 12,40; 13,40; 15,40; 16,45; 17,40; 18,45; 19,20;

         6.2. Часови разписания в събота:
от Пазара - 8,30; 10,30;12,30; 14,30; 16,20;
от Резбарци - 8,50; 10,50; 12,50; 14,50; 16,40;

          6.3. Часови разписания в неделя:
от Пазара - 8,00; 12,00; 18,20;
от Резбарци – 8,20; 12,20; 18,40;

7. Основна градска автобусна линия:  Пазара - ОЦК - Пазара   № 3
с маршрут: пл."Хаджи Димитър", ул."Беласица", бул."България",
бул."Тракия", ул."Сан Стефано", ул."Булаир", бул."България", ОЦК,
бул."България", ул."Булаир", ул."Сан Стефано", бул."Тракия",
ул.“Беласица“, пл."Хаджи Димитър",

         7.1. Часови разписания в делнични дни:
от Пазара – 7.30; 12.00; 16.30;
от ОЦК – 7.45; 12.15; 16.45;

8. Основна градска автобусна линия:  Обиколна: Пазара – ж.п. гара - Гледка –Възрожденци - Нов мост - Пазара

         с маршрут:          пл."Хаджи Димитър", ул."Беласица", бул."България", бул."Тракия", ул."Сан Стефано", ул."Булаир", бул."България", ж.п.   гара, бул."Беломорски",  ул."1-ви май", ул.“Димитър Маджаров“, ул."Тина Киркова", ул."Димитър Маджаров", ул."1-ви май",
ул."8-ми март", Резбарци, ", бул."Христо Ботев", ул.“Никола Иванов“, ул."Райна Княгиня", бул."Христо Ботев", Нов мост, ул."Булаир", ул."Сан Стефано", бул."Тракия", бул."България", ул."Беласица", пл."Хаджи Димитър".

         8.1. Часови разписания в делнични дни:
от Пазара – 4.40; 20.00;

9. Основна градска автобусна линия: Пазара - Островица - Пазара
с маршрут: пл."Хаджи Димитър", ул."Беласица", бул."България", ул."Тракия", ул."Сан Стефано", ул."Булаир", бул."България", бул."Беломорски", ул."1-ви май", ул."Димитър Маджаров", ул."Тина Киркова", ул."Лилия Карастоянова", ул."Вела Пискова",  Горна гледка,  с. Островица, Горна гледка, ул."Вела Пискова", ул."Лилия Карастоянова", ул."Тина Киркова", ул."Димитър Маджаров", ул."1-ви май", ул."Беломорски", бул."България", ул."Булаир", ул."Републиканска", пл."Хаджи Димитър".

         9.1. Часови разписания в делнични дни:
от Пазара - 5,35; 6,50; 9,30; 12,30; 14,30; 16,50; 18,10;
от Островица - 6,10; 7,30; 10,10; 13,10; 15,10; 17,30; 18,50;

         9.2. Часови разписания в събота:
от Пазара -          8,20; 16,20;
от Островица – 9.00; 17.00;

          9.3. Часови разписания в неделя:
от Пазара -          8,20; 16,20;
от Островица – 9.00; 17.00;

10. Основна градска автобусна линия: Пазара - Македонци - Пазара

с маршрут: пл."Хаджи Димитър", ул."Беласица", бул."България", ул."Тракия", ул."Сан Стефано", ул."Булаир", бул."България", бул."Беломорски", ул."1-ви май", ул."Димитър Маджаров",
ул."Тина Киркова", сп."Формопласт", с. Македонци, сп."Формопласт", ул."Тина Киркова", ул."Димитър Маджаров", ул."1-ви май", бул."Беломорски", бул."България", ул."Булаир", ул."Републиканска",
пл."Хаджи Димитър".

         10.1. Часови разписания в делнични дни:
от Пазара - 5,50; 7,50; 9,10; 13,25; 17,30;
от Македонци - 6,15; 8,20; 9,40; 13,55; 18,00;

         10.2. Часови разписания в събота:
от Пазара - 8,15; 10,15; 13,15; 17,30;
от Македонци - 8,45; 10,45; 13,45; 18,00;

          10.3. Часови разписания в неделя:
от Пазара – 9,30; 12,30;
от Македонци - 10,00; 13,00;

11. Основна градска автобусна линия: Пазара - Възрожденци - Гробищен парк

         с маршрут: пл."Хаджи Димитър", ул."Беласица", ул."България", бул."Тракия", ул."Сан Стефано", ул."Булаир", бул."България", бул."Беломорски", ул."8-ми март", бул."Христо Ботев", ул.“Никола Иванов“, ул."Райна Княгиня", бул."Христо Ботев", ул."8-ми март", бул."Беломорски", бул."България", ул."Булаир", ул."Сан Стефано", бул.“Тракия“,  бул."Беломорски",  ул."ген."Владимир Стойчев", Гробищен парк.

         11.1. Часови разписания в събота:
от Пазара – 7.35;  
от Гробищен парк – 10.05;

11.2. Часови разписания в неделя:
от Пазара – 7.35;  
от Гробищен парк – 10.05;

12. Основна градска автобусна линия: Пазара - Бистрец - Гробищен парк

         с маршрут: пл."Хаджи Димитър", ул."Беласица", бул."България", бул."Тракия", ул."Сан Стефано", ул."Булаир", бул."България", бул."Беломорски", ул."1-ви май", ул."Димитър Маджаров", ул."Тина Киркова", сп."Формопласт", сп. Бирена фабрика, з-д        „Бистрец“, ул.„Тина Киркова", ул."Димитър Маджаров", ул."1- ви май", бул."Беломорски", бул."България", ул."Булаир", ул."Сан Стефано", бул."Беломорски", ул."ген."Владимир Стойчев", Гробищен парк.

         12.1. Часови разписания в събота:
от Пазара – 7.35; 
от Гробищен парк – 10.05;

          12.2. Часови разписания в неделя:
от Пазара – 7.35;  
от Гробищен парк – 10.05;

 

Информация за часови разписания на междуселищни автобусни линии2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign