МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Наименование
Изтегли/Виж
1.
Регистър на карти за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, на територията на община Кърджали
2.
Регистър на обществените поръчки на Община Кърджали
3.
Регистър на зелената система на град Кърджали
4.
Регистър на домашните кучетата, отглеждани в град Кърджали
5.
Регистър на културните институти в община Кърджали
6.
Регистър на спортните клубове в община Кърджали
7.
Регистър на наемните договори за срок от 6 и 10 стопански години в община Кърджали
8.
Регистър на договорите за наем на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Кърджали
9.
Регистър на местата за хранене и развлечение в община Кърджали
10.
Регистър на пчелини и пчелни семейства в община Кърджали
11.
Регистър на местата за настаняване в община Кърджали
12.
Регистър на издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Кърджали
13.
Регистър на арендните договори в община Кърджали
14.
Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти в община Кърджали
15.
Регистър на наличните водоеми, намиращи се на територията на община Кърджали
16.
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон
17.
Регистър на издадените разрешителни за водоползване на територията на Община Кърджали
18.
Регистър за количеството оползотворени отпадъци от опаковки от разделно събрани отпадъци от територията на гр. Кърджали
19.
Регистър на рекламни елементи в община Кърджали
20.
Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Кърджали
21.
Регистър на военните паметници в община Кърджали
22.
Регистър на заявленията по реда на ЗДОИ
23.
Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти
24.
Регистър на сключените приватизационни сделки
25.
Публичен регистър на мобилните станции
26.
Регистър на търговските дружества с общинско участие
27.
Регистър на сдруженията на собствениците
28.
Регистър за хода на изпълнение на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" - гр.Кърджали
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка