ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ
Отчет КАВ 2015г.

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila FirefoxUntitled Document


РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - КЪРДЖАЛИ

     Регионален исторически музей - град Кърджали реализира своята дейност на територията на Източните Родопи, Южна България. Създаден е през 1965 г., за да се проучват, опазват и разпостраняват културните ценности, носители на историческата памет на региона.
     Основният фонд съдържа около 37 000 експонати. Регистрирал е 179 археологически обекта, от тях 19 праисторически, антични - 122 и средновековни - 37. От регистрираните паметници на културата - 30 са от национално значение.

От проучените това са Праисторическа могила при с.Садлере, община Момчилград, Римска вила "Армира" край Ивайловград, Средновековен манастирски комплекс "Св. ЙОАН ПРОДРОМ" в кв. Веселчани-Кърджали. През тази година завършва цялостната реставрация и ще бъде готов за посещение от туристи и богомолци.
     От архитектурното наследство са регистрирани 119 обекта. Музеят обитава представителна култова сграда от 1920 г.,архитектурен паметник на културата.
     Експозицията е отворена за посетители през 1987 г. и заема 1800 кв.м. площ на три етажа.
     Към сградата на музея има двор-парк с водни басейни на площ - 15 декара. В парка са засадени 22 растителни видове, които са единствени в ареала на Южна България.
     На първия етаж, в девет зали хронологично, чрез автентични материални свидетелства,Фотоси,копия и реконструкции е проследен живота от VI-то хилядолетие пр.Хр. до Средновековието. Изключителен интерес представляват най-ранните паметници от неолита: Възстановка на Селищна могила от неолита - център за направа на каменни сечива, богатата колекция от идолна пластика.
     Уникалните мегалити на тракийската култура и нейните култови центрове са представени чрез Фотоси/скални гробници, светилища, ниши и оброчни плочи/. Музеят може да организира и посещения на самите места.
     Римската цивилизация е оставила следи с луксозната си керамика, бронзовата и златна пластика, както и с елегантната мраморна стенна декорация на Вила "Армира" край Ивайловград.
     Средновековната цивилизация присъства в музейните зали, чрез темите - Крепостно строителство,Църковна архитектура и изкуства. За гъстотата на поселищната система в региона съдим и по известните над 150 християнски некропола, които изваждат на бял свят сребърни, бронзови, медни и стъклени накити.
     Най-значителният средновековен паметник на архитектурата е манастирът "СВ.ЙОАН ПРОДРОМ", който е представен с много и ценни експонати в експозицията.
     На втория етаж от 1993 г. в четири зали действа експозиция, която представя природата на Източните Родопи и създава усещането за вечна хармония между планината и сътвореното от човека. Преди приблизително 30 милиона години тази земя е била под водите на палеогенското море.От интензивния някога живот са останали фоси-лите - вкаменелости на миди,охлюви,морски таралежки и звезди, корали и дървета, дори и на риба. Впечатляващи са колекциите от хербаризираното флористично разнообразие и изобилието на билки, от рудни минирали, чието преработване е част от местния поминък още от Античността, атрактивните ахати и ясписи, както и блясъкът на разноцветните скъпоценни минерали,кристалите от кварц и калцит, аметистовите ядра на скалните геоди. Активните геоложки процеси са "осигурили" най-големият за България, брой минерални суровини- граФит,азбест, слюди,перлит н др.Чрез Фотоси се докосваме и до обаянието на неповторимите и провокиращи нашето въображение скални Форми. Скулптирани от слънцето, вятъра и водата, те носят етикети от легенди и поверия - Каменна сватба, Каменни гъби, Слонът, Вкаменената гора, Счупената планина и др.
     Близостта на региона до Цариград се е отразило положително на създаденото възрожденско изкуство в региона. Включените в експозицията паметници показват своя генезис и връзка с изкуството на Късното Средновековие по тези земи, както и липсата на хиатус в развитието му за региона, въпреки миграционните процеси и погромите. Серия икони от края на 17 и 18 век,освен своите блестящи естетически качества, провокират и оценка в техния исторически контекст. Видно е, че са пренесени с особено почитание за съхранение в късните християнски храмове с ясното съзнание за тяхната реална стойност и значение. Документалната достоверност на открития след почистването на иконата "Св.ЙОАН ПРЕДТЕЧА" надпис с имената на ктиторите и указаната година на изпълнение - 1592 г.,стиловите и особености и резбованата рамка тип усукано въже свидетелстват за принадлежността и към българската иконопис. Освен икони са експонирани в залата и експонати от XIX в - дърворезба, каменна и дървена пластика, металопластика, църковна утвар и др.
     На третия етаж е разположена експозицията на отдел "Етнография". В 10 зали са показани най-добрите образци от народната култура на Източните Родопи за периода от XIX и началото на XX в.
     Чрез автентчни материали и възтановки са показани земеделието, животновъдството, най-характерните занаяти - въглищарство, металообработване, обущарство, шивачество и тъкачество.
     Домашните заняти са представени, като предене, плетачество, тъкане на кенарени платове. Показани са носиите на всички етноси живеещи на територията на региона. Добре са показани особеностите на източно-родопското жилище. Традиционните народни празници и обичаи са показани с обредните хлябове, разкриващи душевността на хората от този край.
     В Художествена галерия "Станка Димитрова" на площ от 800 кв. м. са показани художествените произведения от живопис, граФика, скулптура и християнско изкуство от класиците на българската художествена школа до водещите съвременни автори.
     В музея и галерията се организират общи и специализирани беседи на високо професионално ниво.

 Виж сайта на Регионален исторически музей - Кърджали >>

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка