ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ
Отчет КАВ 2015г.

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox 

ТРАНСПОРТ

Гъстотата на пътната мрежа е около 31км/100 кв.км. Общината се обслужва от път I - ви клас Хасково - Кърджали. Съществува добре развита IV-токласна пътна мрежа. През общината ще премине трансевропейски транспортен коридор N 9 Хелзинки - Александруполис. Предстои отваряне на нов граничен контролно-пропускателен пункт “Маказа” с Република Гърция, отстоящ на 55 км. южно от гр. Кърджали. Пътната мрежа в общината е развита под средното равнище за страната.

Това се определя от планския характер на терена и силното разселване на населението в много населени пунктове. Преобладава четвъртокласната пътна мрежа. Състоянието на пътищата е лошо, особено в направление към махалите в общината.

Транспортните връзки със София и другите части на страната се осъществяват чрез жп. транспорт и автомобилни пътища. Съществува оборудвана летищна площадка, която сега не се използва.

”Темпотранспорт” ООД е създадено през 1989 г. Основната му дейност включва: тежкотоварни автомобилни превози, търговия с петролни продукти и авточасти, ремонт на товарни автомобили.
Дружеството разполага със собствени гаражни площи, а товарните автомобили са с товароспособност от 10 до 25 т. ”Темпотранспорт” ООД осъществява транспортни услуги за Турция, Гърция, Македония, Русия, Украйна.


Инвестиционната програма на фирмата включва обновяване на автопарка и организиране на терминал и спедиторска дейност.

“Арпезос бус” ЕООД е основана през 1960 г. и оттогава е основният автобусен превозвач в региона. Основен предмет на дейност са: автобусни превози, автомобилни превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, търговска дейност в страната и чужбина и подготовка на транспортни кадри.

Бъдещата фирмена стратегия предвижда поетапно обновяване на автобусния парк и разширяване на обхвата на предлаганите услуги.


“АРЗ Кап.Петко Войвода” ООД е специализирано в извършването на ремонт на тежки автомобили марка КрАЗ, МАЗ, КАМАЗ. Има изграден собствен автомобилен парк /самосвали, цистерни и др./, с който извършва и транспортна дейност.

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка