ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ
Отчет КАВ 2015г.

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Гимназия с преподаване на чужди езици – “Христо Ботев” е наследник на първото средно учебно заведение в Източните Родопи. В условията на профилираното обучение комбинирано се изучават по два западни езика – английски, немски и френски. Интензивното чуждоезиково обучение осигурява свободно писмено и говоримо владеене на първия и овладяване на втория език. Обучението в Езиковата гимназия позволява успешно справяне с изпитите TOEFL и SAT на английски език, DALF на френски език и ZMP и ZOP на немски език, световно признати сертификати, позволяващи достъп до американски и западноевропейски университети.

Перфектното владеене на чужди езици, съчетано с компютърни умения, е предпоставка за отлична бъдеща реализация във всички сфери на съвременния живот.

Телефон за контакти:

0361/2 21 32; 2 22 24

 

СОУ “Отец Паисий” е създадено през 1913г. От І клас учениците започват да изучават английски език. От V клас учениците, които искат и могат да се занимават с математика и информатика, се групират в един клас и учат заедно до VІІ клас. В училището след VІІ клас има специализирани паралелки по математика, информатика и биология. Училището хармонично съчетава традицията и модерното време в учебната дейност- празниците, ритуалите, спортните дейности. Една от задачите на педагогическия колектив на СОУ” Отец Паисий” е реализирането на проекти по I * EARN .

Учениците се реализират в природо-математическата област след ХІІ клас. Те стават много добри инженери, агрономи, фармацевти, лекари, информатици и др.

Телефон за контакти:

0361/2 20 17; 2 25 07

 

СОУ “П. Р. Славейков” е най – голямото училище на територията на Кърджалийската област.

По проекта на Европейски мениджъри в училището са сформирани паралелки – “Организатор на средния и дребен бизнес с прием след VІІ и VІІІ клас. Традиция е обучението в природоматематически профил с медико – биологична насоченост след VІІ и VІІІ клас. Медицинските паралелки са интегрирани с медицинския колеж в Хасково. От І до ІV клас е заложено ранночуждоезиково обучение, а няколко паралелки работят по програма “ Стъпка по стъпка”. Две паралелки работят по програма Сократ – Коменски.

Телефон за контакти:

0361/3 61 34 ; 3 61 84

 

СОУ”Владимир Димитров – Майстора” има за приоритет обучение в областта на изкуствата. В него учениците развиват своя талант и умения по музика, изящни и приложни изкуства. Училището притежава богата колекция от живописни и графични произведения на свои ученици. Художествено-творческите състави и индивидуалните изпълнители се представят ежегодно с успех на национални и международни конкурси.

Изключително внимание се отделя на чуждо езиковото обучение и използването на компютърните технологии в специализираната подготовка по изкуствата, осъществена с любеното съдействие на фондация “Бъдеще за България”.

Телефон за контакти:

0361/3 61 34 ; 3 61 84

 

В СОУ”Йордан Йовков” е заложено ранно чуждо езиково обучение по английски език в начален етап, разширено изучаване на английски език, български език и математика, професионална подготовка по специалността “Организатор на малко предприятие”. След ХІІ клас учениците получават диплом за средно образование, свидетелство за професионална квалификация и английска диплома по “Бизнес и финанси”, издадена от Бизнес Колежа в Северозападен Лондон. Училището работи по различни проекти като: проект “Леонардо” 2, проект “Нравственост и история на религиите”, проект по ФАР АКСЕС “ Опазване на околната среда – грижа за европейското ни бъдеще”, “Темпус” проект за европейска интеграция за изработване на бизнес проекти и др.

Телефон за контакти:

0361/2 27 52 ; 2 20 27

 

СОУ”Св. Климент Охридски” е европейско училище, утвърждаващо здраве. То разполага с добре оборудван компютърен кабинет, аудио-видео зала, богата библиотека. Училището дава възможност за много добра подготовка за реализация в областта на биологията, химията, географията, информатиката и др. предлага отлична подготовка по немски и английски език. Учениците в VІІІ и ІХ клас могат да избират следните профилиращи предмети: информатика, немски и английски език, биология, химия и география.

Училището разполага с пълно оборудване за експедиционна и туристическа дейност.

СОУ”Св. Климент Охридски” е член на Британската библиотека към British Conncil .

Телефон за контакти:

0361/ 2 22 67; 3 11 34

 

ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” е най-голямото основно училище на територията на общината. то е първото и единствено, реализиращо учебен план по ранно чуждо езиково обучение от 7 години. Училището предлага най-голям набор от изучаване на чужди езици – английски, немски, френски и руски.

Регистрираното училищно настоятелство успешно и в екип работи с ръководството и учителите по въпросите на образованието.

Телефон за контакти:

0361/ 3 64 05; 2 34 45

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка