ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ
Отчет КАВ 2015г.

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ -
пещери, защитени обекти и територии, природни забележителности,
старинни обекти (мостове, конаци и др.)

Име на обекта (пещера, защитен обект/територия, природна забележителност и др.)

Местонахождение в общината

Кратко описание /характеристика

Пещера “Карангил”

 

 

с. Широко поле

Пещерата е образувана във варовикови скали, триетажна, с дълбочина 650м. Обитава се от различни видове прилепи. В пещерата се намира и единственото света находище на паяк (Centromerus milleri).

Пещери “Иниклер” / “Стремските лабиринти”

с. Стремци

Добре запазени галерии на мини за добив на злато / І-ІІІ в.от н.е., римски/. Обща дължина 460 м. Галериите са подобни на лабиринт, откъдето идва и името им.

Пещери “Снежинките”

с. Снежинка /под с. Дъждовница/

Седемте пещери се намират под средновековната крепост Хасара. Най-голямата от тях е с дължина 110 м. и излиза до крепостта, като таен вход

Пещера “Тилкин”

с. Опълченци

Образувана е на скален венец, обща дължина 125 м. Била е обитавана в древността. В пещерата са и единствените находища в света на сляп пещерен бръмбар.

Пещера “Карабекирова”

с. Глухар

Образувана е на скален венец над р. Върбица. Пещерата е била обитавана от първобитни хора през неолита.

Пещера “Бръжлянина”

с. Висока поляна

Намира се в близост до крепостта” Хисара”. Обитавана от прилепи.

Защитена местност “Юмрук скала”

с. Калоянци

Защитени от изчезване видове животни и растения /черен щъркел, египетски лешояд, голям ястреб, белоопашат мишелов,черношипа ветрушка, сокол скитник, тракийски кеклик, бухал, синявица, скална лястовица, червенокръста лястовица, испанско каменарче, пъстър скален дрозд, син скален дрозд, червеногушо коприварче, скална зидарка, белочела сврачка и типичните за Източните Родопи скални и

горски хабитати.

Защитена местност “Средна Арда”

с.Звезделина и с. Висока поляна

Защитени от изчезване видове растения и животни /египетски и белоглав лешояд, белоопашат мишелов, черен щъркел, скална зидарка, син скален дрозд, тракийски кеклик, прилепни колони. Забележителен ландшафт.

Защитена местност – находище на венерин косъм ( Adiantum capillus veneris )

м. Кьош дере

-западно от Кърджали на 0.5 км. от устието на р. Арда

Находището е с територия около 1 км. по левия, по-висок и скалист бряг на р. Арда. Растението е включено в Червената книга.

Защитена местност – находище на родопска горска майка ( Lathrea rhodopaea )

по течението на р. Перперек, между с. Перперек и с. Сватбаре

Растението е балкански ендемит, включено е в Червената книга. Находището е на площ от 17дка., наблюдават се малки групи от родопската горска майка.

Природна забележителност “Кърджалийски пирамиди” ( “Каменна сватба”)

с. Зимзелен - източно от гр. Кърджали

“Кърджалийските пирамиди” представляват интересни, причудливи образувания, изваяни от риолитови туфи и туфити в разнообразни форми на площ от 50 дка. Разнообразните им багри – розови, жълти, ръждивочервени и др. се дължат на наличието на манганови, железни и др. метални окиси.

Природна забележителност “Каменни гъби”

с. Бели пласт

Произходът е сходен с този на “Кърджалийските пирамиди”. Формите наподобяват гъби. Площта им е 30 дка.

Природна забележителност “Скален прозорец”

с. Костино

м.” Костинско дере”

Скални образувания

Манастир “Св. Йоан Подром” / ”Св. Йоан Предтеча”

гр. Кърджали

кв. “Веселчане”

Укрепен средновековен манастирски комплекс от ІХ – ХІV век. В запазена гробница в притвора на храма са открити останките на висш духовник със запазени символи и тъкани /златотъкана плащеница/. Храма е реставриран, в него са запазени и част от стенописите. В момента е действащ.

Тракийска крепост

с. Иванци

м. “Телевизионна кула”

Тракийска крепост – VІІ – І век пр.н.е.

Средновековна епископия

с. Ненково

м. “Асара”

Късноантична и средновековна укрепена епископия от ІV – ХІV век. В близост до град Кърджали до устието на река Боровица.

Тракийски скални ниши

с. Дъждовница

с. Ненково

 

Издълбани в отвесни скали ниши с различна дълбочина и култово предназначение. Тракийските ниши край с. Дъждовница са близо до природната забележителност “Скален прозорец “ с. Костино.

Тракийска крепост и скални ниши

с. Лисиците

 

Тракийска крепост от ІV – І век пр.н.е. в близост се намира връх “Дамбалъ” действащо светилище.

Крепост “Хиперперакион”/”Перперикон”/ и Тракийски царски дворец /резиденция/

с. Горна крепост

м.” Асара “

Средновековна крепост от VІ – ХІV век.

Под старата крепост е открит тракийски царски дворец със светилища от ІV – ІІІ век пр.н.е. Този свещен тракийски царски дворец е уникална археологична находка в световен мащаб.

Крепост “Мнеакос”/“Моняк”

с. Широко поле

м. “Хасар алъ”

Средновековна крепост – ХІ – ХІV век

Крепости “Хисара”

 

с. Вишеград

В местността “Хисар юстю” се намира късноантична и средновековна крепост./ ІV –ХІV век/. В местността “ Харман кая” е открита

тракийска крепост / ІV – І век /

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка