ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ
Отчет КАВ 2015г.

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox
Религиозните обекти на територията на Община Кърджали

Вид на обекта (манастир, църква, джамия, др.) име на обекта

Обектът е стопанисван от ......

Местона-хождение в общината

Кратко описание на обекта

Състояние на обекта

Друго/ забележки

Енорийски православен храм “Св. Георги Победоносец”

Света Пловдивска Митрополия – отец Петър Герена

гр. Кърджали

трикорабна, кръсто- куполна, църква с вградена камбанария, 20 век,

действащ храм

паметник на културата

Енорийски православен храм “Св. Успение Богородично”

Света Пловдивска Митрополия – отец Боян Саръев

гр. Кърджали кв. Гледка

трикорабна базилика, 20 век

действащ храм

паметник на културата с местно значение

Средновековен манастирски комплекс ”Св. Йоан Подром”

 

гр. Кърджали

четириъгълна крепостна стена с пет кули ; триапсидна, трикорабна кръстокуполна църква /10 – 14 век/; със запазена частично стенопис

възстанове-на църква през 2000г.

 

действащ храм

паметник на културата с национално значение

Мюсюлмански храм - джамия

Джамийско настоятелст-во

гр. Кърджали

храмова сграда, минаре, административна сграда

действащ храм

в добро състояние

Тюрбето на Шахин деде

 

с. Соколско

Тюрбето е изградено от камъни. Гробът е отбелязан с малки необработени камъни при главата и краката.

Неподържа-но място за поклонение

Споменът за тюрбето избледнява./жите-лите на околните села сега живеят в Турция/

Тюрбето на Хасан боба

 

с. Бащино

Покрит гроб на Хасан боба, свят човек за мюсюлманите - сунити и алевити. Извършват се поклонения за здраве на децата

действащо място за поклонение

в сравнително добро състояние

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка