ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ
Отчет КАВ 2015г.

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila FirefoxUntitled Document

КАРТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ


по
ред

Наименование

Адрес

Ръководител

Контакти

1.

Регионална здравна инспекция - Кърджали

гр.Кърджали - 6600
ул.”Ген. Вл. Стойчев” №2

Доц. Д-р Жени Стайкова, дм
Директор

0361/6 20 95
e-mail: rzi.kardjali@gmail.com
http://rzi-kardjali.com

 

2.

Държавна психиатрична болница

гр. Кърджали - 6600
ул. „Добрич” № 44

 д-р Дамян Гетев
Директор

0361/6 26 95
0361/6 26 92
e-mail: dpb_kardjali@abv.bg

 

3.

ДМСГД

гр. Кърджали - 6600
ул.”Веслец” № 53

д-р Йорданка Господинова
Директор

0361/6 17 88
0361/6 17 83
e-mail: dmsgd_kj@abv.bg

4.

ЦСМП          

гр. Кърджали - 6600
бул. "Беломорски" №55

Д-р Атанас Митков
Директор

0361/6 8 330
0361/6 5 940

5.

РЗОК

гр. Кърджали - 6600
бул. Тракия № 19

д-р Соня Ангелова 
Директор

0361/6 35 40
0361/6 35 14
e-mail: kardjali@nhif.bg

 

6.

МБАЛ ”Д-р Ат. Дафовски” АД – гр.Кърджали

гр. Кърджали - 6600
бул. „Беломорски” № 53

д-р Тодор Черкезов, дм
Изп. директор

Тел/факс: 0361/6 12 17
Изп.директор:0361/6 83 83
Информация:0361/6 83 47
e-mail: hospital_kj@abv.bg
www.hospital-kj.com

 

7.

МБАЛ “Кърджали” ООД

гр. Кърджали - 6600
бул. Тракия № 19

д-р Живко Райчев
Управител

0361/66 533 
0361/66 543 
e-mail: mbal_kj@abv.bg

 

8.

ДКЦ  № 1 ООД

гр. Кърджали - 6600
бул. Тракия № 19

 

д-р Живко Райчев
Управител

Управител: 0361/66 555
Гл. сестра:   0361/6 6554
Регистратура: 0361/66 510

9.

МЦ “Авицена” ЕООД 

гр. Кърджали- 6600
 бул. "Беломорски" № 53, ет. 2

 

д-р Руско Русков
Управител

0361/68 228
0361/68 226

10.

МЦ "ЗДРАВЕ" ЕООД

гр. Кърджали, район ЖП-гара

д-р Емилия Будева
Управител

0361/6 26 57

11.

МЦ "Д-Р СТОЯНОВ - М.Ц" ООД

гр. Кърджали, ул. "Славянска" № 9

д-р Георги Стоянов
Управител

0361/8 04 49

12.

"МЦ-3" ООД

гр. Кърджали, бул. "Тракия" № 12, бл. "Милин камък"

д-р Златина Солинкова-Янева
Управител

 

13.

Хоспис „Червен кръст”

гр. Кърджали - 6600
кв.”Студен кладенец”
ул.”Детелина”№ 6

Марина Кирева
Управител

0361/6 55 76

14.

Хоспис „Добролюбие”

 

гр. Кърджали - 6600
бул.”Беломорски”    № 53

Здравко Карамитев
Директор

0361/6 82 32
0361/6 82 34

15.

Звено “УДЗ”  

гр. Кърджали
бул. "България" № 41

Нермин Мехмед
Гл.експерт

0361/6 73 87
e-mail: socialdei@abv.bg

 

16.

Здравен кабинет за борба с хипертонията, работещ по програма СИНДИ

гр. Кърджали - 6600
ул.”Марица”№7
/в сградата на ръководството на пазара/

Таня Севова -
медицинска сестра

0361/6 02 94

17.

Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества

гр. Кърджали - 6600
ул.”Полковник Дервингов” № 1
/ сградата на ОДК/

Валентина Грудева -
главен специалист

0361/6 41 43

18.

РК на БЛС

гр. Кърджали - 6600
бул. „Беломорски” № 53

д-р Магдалена Маринова
Председател

0361/6 83 61
0361/6 51 30 

19.

Сдружение на общопрактикуващите лекари- Кърджалия

Кърджали, ул."Джебелска"8,блок Берое,вх.Б,ап.14

д-р Димитър Ковачев
Председател

Телефон: +359 0888 02 44 66
e-mail:solk.@abv.bg
http://solk.eu

20.

РК на БЗС

гр. Кърджали, бул. "Тракия" № 21

д-р Павлина  Велкова
Председател

0361/6 20 17
0885728981
ssbkurdjali@abv.bg

21.

РК на Б А П З Г

гр. Кърджали - 6600
бул. „Беломорски” № 53

Росица Генчева
Председател

0361/6 83 76

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка