ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ
Отчет КАВ 2015г.

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox 

СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО  

1. Динамика в общия брой на населението  

Намаляването на населението в Община Кърджали, започнало след 1990 година, продължава и през 2001 година. То се дължи преди всичко на отрицателния естествен прираст. Постоянното население на Общината към 01.03.2001 год. възлиза на 70 196 човека в т.ч. мъже – 34 524 и жени 35 672. Общината е с 118 населени места, обхванати в 45 кметства. В гр.Кърджали живеят около 60% от населението в Общината, което дава основание да се твърди, че общината е достатъчно урбанизирана и условията за живот в нея са сравнително добри.

От друга страна за поддържането на качеството на животът в селата е необходимо да се поддържа съответнaта инфраструктура и да се извършат редица дейности, за да може населението да се задържи в селата. Според класацията на ООН за човешкото развитие Кърджали се намира на 85 място от 262 общини в България.

2. Естествено движение на населението  

Населението на общината за периода 1992-1998 г. се е увеличило с 0,5%. Това е незначително увеличение за такъв период от време на фона на следните основни фактори:

  • намаляване на производството и икономическата активност в общината;
  • насочване на населението към други общини в страната;
  • насочване на населението към Турция;
  • намаляване на използваемостта на земеделските земи поради ограничаване изкупуването на тютюн.

Отбелязва се значително намаление на населението в групата от 0 до 19 години, като намалението е (-2.1%). Населението във пенсионна възраст над 60 год. Намалява с темп (-0.9%), докато населението от 20 до 59 години е увеличено с темп 0.3% за перода 1995 – 1998 г. Структурата на населението в подтрудоспособна възраст е намаляло с темп (-3.1%) средно на година в периода 1992-1998 г., в трудоспособна възраст се е увеличило с темп 1.3% и с надтрудоспособна възраст също се е увеличило с темп 0.5%.

Естествения прираст до 1996 г. е положителен, но след 1997 г. вече е отрицателен. Смъртността в Община Кърджали се е увеличила с темп 2.1% на година, а раждаемостта намалява с темп (-7.7%) на година. Естествения прираст е намалявал с темп – 17.7% средно на година.

За България намалението на населението е минус 0.3% докато в Кърджали населението се е увеличило незначително.

Общ брой на населението.  

Население по настоящ адрес

2001 г.

2002 г.

2003 г.

 

общо

В т.ч. от 0-18г.

общо

В т.ч. от 0-18г.

общо

В т.ч. от 0-18г.

Градско

53931

10986

53284

10840

52253

10239

Селско

26746

6479

26522

6292

25962

5824


Население по постоянен адрес

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Градско

63437

63247

63160

Селско

54854

55120

55512

Раждаемост.

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Градско

972

952

923

Селско

2

-

-

Смъртност. 

 

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Градско

469

513

585

Селско

226

220

258

3. Възрастова структура на населението

Процесът на демографско остаряване продължава да се задълбочава. Населението на Община Кърджали по възрастови групи е както следва: до 18 години – 16 501 души, между 18-64 години – 44 939 души и над 65 год. – 8 756.

 


1 – българи
2 – турци
3 – роми
4 – други
5 – не се самоопределят

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка