МЕНЮ
Секретар: Сезгин Бекир
Приемни дни
Структура на Общинска
      администрация

Кметства

  АРХИВ
Кметства мандат
      2011-2015

Кметства мандат
      2007-2011

Кметове мандат
      2003-2007

6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


Untitled Document

КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ МАНДАТ 2007-2011

№ по ред

К М Е Т С Т В А

 

К   М   Е   Т

 СЛУЖ. ТЕЛ.

И GSM

1.

Бойно

Исмаил Мехмедали Мехмед

03623/2220;0885804902

 

 

Техн.сътрудник

03623/2266

 

 

Гл.специалист „Бюджет и приходи”

03623/2387

 

 

Касиер

03623/2363

2.

Бащино

Тахир Апти Селим

2 95 02; 0885804949

3.

Бели пласт

Севгинар Мехмед Мурад

03622/2663;0885804944

4.

Велишане

Себахтин Юсеин Дурмуш

2 95 01; 0885804946

5.

Висока поляна

Наил Юмер Адем

03624/2366;0885804919

6.

Воловарци

Мюнюр Бейсим Мюмюн

2 95 00;0885804945

7.

Глухар

Еркан Юсеин Юсеин

6 32 03;0885804947

8.

Голяма бара

Мустафа Осман Мустафа

2 95 17; 0885804926

9.

Горна крепост

Хафизе Лятиф Расим

03622/2275;0885804910

10.

Дъждовница

Гюлхаят Ариф Халил

6 31 34;0885804909

11.

Енчец

Мустафа Мюмюн Шабан

6 30 14;0885804913

12.

Жинзифово

Сюлейман Юсеин Хасан

03625/2237;0885804929

13.

Звезделина

Селиме Сюлейман Али

03625/2329;0885804901

14.

Звиница

Ниязи Назим Вели

03629/2370;0885804908

15.

Костино

Селим Иляз Юнуз

6 30 80;0885804906

 

 

Техн.сътрудник

6 30 60

 

 

Гл.специалист „Бюджет и приходи”

6 30 70

 

 

Касиер

6 30 70

16.

Калоянци

Мехмед Хасан Неджиб

03626/2370;0885804912

17.

Крайно село

Мехмед Мехмедали фейзула

2 96 87;0885804942

18.

Кобиляне

Ерхан Мюмюн Изет

03623/2280;0885804938

19.

Кьосево

Раим Наим Идриз

03623/2230;0885804927

20.

Конево

Ахмед Мюмюн Али

03626/2377;0885804939

21.

Люляково

Мюмюн Дурмуш Али

03622/2271;0885804917

22.

Македонци

Дургут Дурали Ахмед

6 40 45; 0885804940

23.

Мост

Лятиф Мехмед Расим

03629/2365;0885804915

 

 

Техн.сътрудник

03629/2230

 

 

Гл.специалист „Бюджет и приходи”

03629/2261

 

 

Касиер

03629/2261

24.

Мургово

Сейхан Себахтин Назиф

03624/2276;0885804920

25.

Миладиново

Хикмет Назъм Раим  

03628/270;0885804939

 

 

Техн.сътрудник

03628/272

 

 

Гл.специалист „Бюджет и приходи”

03628/272

 

 

Касиер

03628/272

26.

Ненково

Ергюн Нешед Мехмед

6 30 59; 0885804922

27.

Опълченско

Басрие Юмер Хайрула

6 40 33;0885804948

 

 

Техн.сътрудник

6 40 33

 

 

Гл.специалист „Бюджет и приходи”

6 12 02

 

 

Касиер

6 40 47

28.

Островица

Осман Халил Ахмед

2 95 05;0885804935

29.

Перперек

Халил Халим Бекир

03626/2234;0885804931

 

 

Гл.специалист „Бюджет и приходи”

03626/2229

 

 

Гл.специалист

03626/2224

 

 

Техн.сътрудник

03626/2227

 

 

Касиер

03626/2360

30.

Пеньово

Бахри Нури Дурмуш

2 95 63;0885804918

31.

Повет

Мухаррем Наим Мухаррем

2 95 04;0884301297

32.

Прилепци

Юсуф Юсеинов Емурлов

6 55 47;0885804936

33.

Рани лист

Файтин Нури Мурад

2 98 12;0885804904

34.

Резбарци

Рафет Рамадан Бекир

6 15 22;0885804905

35.

Сипей

Ердинч Джемл Мюмюн

6 29 64;08855804903

36.

Соколяне

Джевджет Шериф Реджеб

03622/2230

37.

Солище

Якуб Юмер Местан

6 29 67;0885804928

38.

Седловина

Салимехмед Мюмюн Сюлейман

6 56 23;0885804932

39.

Скална глава

Али Исмаил Али

6 31 05;0885804941

40.

Скалище

Апти Сюлейман Халил

03625/2321;0885804921

41.

Стремци

Кямил Хасан Кямил

03622/2220;0885804911

 

 

Гл.специалист „Бюджет и приходи”

03622/2227

 

 

Гл.специалист

03622/2228

 

 

Техн.сътрудник

03622/2226

 

 

Касиер

03622/2227

42.

Три могили

Тасим Бейсим Ибрям

03622/2428;0885804914

43.

Царевец

Назиле Аптилязим Халил

6 55 14;0885804923

44.

Чилик

Селяхтин Сеидахмед Ибрям

6 56 42;0884301295

45.

Черешица

Сабри Ниязи Ибрям

2 95 19;0885804916

46.

Чифлик

Фари Алиев Халимов

03624/2220;0885804930

 

 

Техн.сътрудник

03624/2289

 

 

Гл.специалист „Бюджет и приходи”

03624/2211

 

 

Касиер

03624/2211

47.

Широко поле

Себахтин Али Касим

03625/2220;0885804907

 

 

Техн.сътрудник

03625/2229

 

 

Гл.специалист „Бюджет и приходи”

03625/2276

 

 

Касиер

03626/2228

48.

Ястреб

Мустафа Хабил Джафер

03622/2267;0885804943

49.

Кв.”Боровец”

Мюмюнали Ахмед – гл.специалист

6 56 38; 0885804924

 

 

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка