МЕНЮ
Председател: Раиф
      Мустафа

Зам.председател: Юсеин
      Ахмед

Зам.председател: Кадир
      Мустафов

Приемни дни
Общински съветници
Етичен кодекс
Наредби
Решения
Правилници
График на предстоящите
      комисии

Докладни за предстоящо
      заседание

Доклади и отчети
Проекти на нормативни
      документи

Обществен съвет

  АРХИВ
Председател на ОбС
      2011:Ниязи Шакир

Председател на ОбС
      1996-2011:Сейфи Неджиб

Общински съветници
      мандат 2011-15

Решения
      мандат 2011-15

Общински съветници
      мандат 2007-11

Решения
      мандат 2007-11

Общински съветници
      мандат 2003-07

Решения
      мандат 2003-07

6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg

Обществен съвет:
(0361)6-74-04
obchtestven_sivet.kj@yahoo.com
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


Untitled Document

Общински съвет - Кърджали мандат 2007-2011

Общински съветник Партийна група Участие в комисия Контакти

1.

Сейфи Неджиб

ДПС

Председател на ОБС

0888/318 636
сл. 6 74 00

2.

Бахар Палова

ДПС

ПКИП - Председател; ПКЕЕ - член

0888/202 469
сл. 6 29 43

3.

Ниязи Шакир

ДПС

ПКБФ, ПКУТ - член

0889/114 516

4.

Ваня Василева

ДПС

ПКЗСД, ПКМДСТ - член

0886/456 383
сл. 03626/380

5.

Ехлиман Чобан

ДПС

ПКПКБФ, ПКМДСТ, ПКТК - член

0899/892 320
сл. 6  97

6.

Ахмед Хабиб

ДПС

ПКИП, ПКУТ, ПКЕЕ - член

0898/812 430

7.

Елван Гюркаш

ДПС

ПКБФ – председател; ПКЕЕ - член

0888/226 389
сл. 6 63 01,00

8.

Гюндюз Халил

ДПС

ПКЗСД – зам.председател;ПКОКВ - член

0897/711 058
сл. 03622/325

9.

Юсеин Ахмед

ДПС

ПКЕЕ – зам.председател; ПКУТ - член

0899/992 306
сл. 6 11 74

10.

Адлен Шевкед

ДПС

ПКЗСД – председател; ПКЗОР - член

0887/835 778
0888/716 010
сл. 6 35 40

11.

Бирсен Юмер

ДПС

ПКОКВ, ПКТК - член

0896/058 326
сл. 03629/267

12.

Мелиха Дилбер

ДПС

ПКБФ – зам.председател, ПКИП - член

0889/227 447
сл. 6 22 50

13.

Адем Мехмед

ДПС

ПКТК, ПКЗОР - председател

0887/888 688

14.

Фаик Мехмед

ДПС

ПКИП- член, ПКУТ– зам. председател

0885/296 041
сл. 6 46 22, 48

15.

Семиха Джелил

ДПС

ПКОКВ, ПКПКМДСТ - член

0877/785 247
сл. 03626/411

16.

Харун Бекир

ДПС

ПКЕЕ – председател, ПКОКВ - член

0886/857 806
сл. 6 04 27

17.

Нигяр Мехмед

ДПС

ПКБФ, ПКЕЕ - член

0889/663 758

18.

Ердинч Фахри

ДПС

ПКУТ, ПКИП - член

0888/617 552

19.

Евгения Павлова

ДПС

ПКУТ – председател, ПКЗОР - член

0897/433 690
сл. 6 56 68, 77

20.

Севдие Риза

ДПС

ПКЗОР, ПКЗСД - член

0894/332 407
сл. 6 16 06

21.

Ердуван Назиф

ДПС

---

0887/394 256

22.

Халил Апти

ДПС

ПКТК, ПКОКВ - член

0899/288 813

23.

Мустафа Шабан

ДПС

ПКЗОР, ПКТК - член

0887/927 150

24.

Мюзекки Ахмед

ДПС

ПКОКВ, ПКПКЗСД - член

0887/534 041
сл.6 21 51

25.

Осман Камбер

ДПС

ПКТК – зам.председател; ПКМДСТ - член

0888/680 650

26.

Гюлнар Каледжи

ДПС

ПКИП – зам.председател; ПКБФ - член

0889/918 673
сл. 6 16 52

27.

Никола Пашинов

ПП”Политически
клуб “Тракия”

ПКЗОР – председател;

0885/231 540
сл. 6 03 63

28.

Атанас Атанасов

ПП”Политически
клуб “Тракия”

ПКЗСД, ПКМДСТ - член

0887/959 219
сл. 6 76 40

29.

Милко Багдасаров

ПП”Политически
клуб “Тракия”

ПКМДСТ – зам. председател; ПКОКВ - член

0887/358 089
2 05 90

30.

Камелия Милева

ПП”Политически
клуб “Тракия”

ПКЗОР – зам.председател; ПКЗСД - член

0897/994 936

31.

Яни Янев

ПП”Политически
клуб “Тракия”

ПКУТ, ПКЕЕ - член

0885/326 543
сл. 6 01 53

32.

Георги Кючуков

ПП”Политически
клуб “Тракия”

ПКОКВ - председател

0886/786 709
2 05 90

33.

Вячеслав Спасов

ПП”Политически
клуб “Тракия”

ПКИП, ПКЕЕ - член

---

34.

Назми Мюмюн

ПП”Политически
клуб “Тракия”

ПКБФ, ПКУТ - член

0888/229 847

35.

Огнян Иванов

ПП”Политически
клуб “Тракия”

ПКБФ, ПКПКЗСД - член

0886/402 811
сл. 6 60 25

36.

Здравко Тончев

ПП”Политически
клуб “Тракия”

ПКМДСТ, ПКТК - член

0899/902 674
сл. 6 19 51

37.

Христо Милев

ПП”Политически
клуб “Тракия”

ПКУТ, ПКТК - член

0898/606 828

38.

Стефан Чанев

ГЕРБ

ПКМДСТ - председател

0889/203 885
сл. 6 22 56

39.

Здравко Деведжиев

ГЕРБ

ПКБФ, ПКЗОР - член

0888/506 694
сл. 6 22 78

40.

Фейзи Бекир

ГЕРБ

ПКОКВ – зам. председател; ПКИП - член

0887/003 428
сл. 6 40 42

41.

Дора Христова

СДС

ПКТК, ПКЗОР - член

0884/701 744

ПКБФ – Постоянна комисия по Бюджет и финанси
ПКИП – Постоянна комисия по Икономическа политика
ПКЗОР – Постоянна комисия по Законност и обществен ред
ПКУТЕ – Постоянна комисия по Устройство на територията и екология
ПКОКВ – Постоянна комисия по Образование, култура и вероизповедания
ПКТК – Постоянна комисия по Транспорт и комуникации
ПКМДСТ – Постоянна комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм
ПКЗСД – Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка