МЕНЮ
Председател: Раиф
      Мустафа

Зам.председател: Юсеин
      Ахмед

Зам.председател: Кадир
      Мустафов

Приемни дни
Общински съветници
Етичен кодекс
Наредби
Решения
Правилници
График на предстоящите
      комисии

Докладни за предстоящо
      заседание

Доклади и отчети
Проекти на нормативни
      документи

Обществен съвет

  АРХИВ
Председател на ОбС
      2011:Ниязи Шакир

Председател на ОбС
      1996-2011:Сейфи Неджиб

Общински съветници
      мандат 2011-15

Решения
      мандат 2011-15

Общински съветници
      мандат 2007-11

Решения
      мандат 2007-11

Общински съветници
      мандат 2003-07

Решения
      мандат 2003-07

6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg

Обществен съвет:
(0361)6-74-04
obchtestven_sivet.kj@yahoo.com
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


Untitled Document

Общински съвет - Кърджали мандат 2011-2015

Общински съветник Партийна група Участие в комисия Контакти

1.

Раиф Шабан Мустафа

ДПС

Председател на ОбС

0884/745629
0361/ 6 74 00

2.

Елван Бехчед Гюркаш

ДПС

ПКБФ – Председател, ПКИП-член

0888/226389
0361/ 6 63 01  

3.

Ниязи Аптилязим Шакир  

ДПС

ПКЗСД-Зам.председател, ПКОКВ -член

0889/114516

4.

Халил Халибрям Апти

ДПС

ПКИП, ПКТК-член  

0899/288813

5.

Байрам Юзкан Байрам

ДПС

ПКИП, ПКМДСТ-член

0883/468844

6.

Ахмед Мехмед Хабиб

ДПС

ПКЗ-Председател; ПКУТ- член

0898/812430

7.

Юксел Азис Халим

ДПС

ПКИП-Председател; ПКЗОР- Зам.председател; ПКБФ-член

0887/758834

8.

Севдие Иса Риза

ДПС

ПКЗОР, ПКЕЕП-член

0899/092678

9.

Харун Харун Бекир

ДПС

ПКЕЕП – Председател; ПКЗОР, ПКОКВ-член

0886/857806
0361/ 6 23 24  

10.

Гюндюз Исмаил Халил

ДПС

ПКОКВ, ПКЗ-член

0897/711058

11.

Евгения Стоилова Павлова

ДПС

ПКУТ – Председател; ПКБФ-член  

0897/433690

12.

Мухидин Изет Шабан

ДПС

ПКТК–Председател; ПКЗОР-член

0888/427253

13.

Селда Басри Емин

ДПС

ПКЕЕП, ПКОКВ, ПКИП-член

0889/643446

14.

Алие Ибрахим Ибрахим

ДПС

ПКЕЕП – Зам.председател; ПКУТ-член

0885/398927
0363/17844

15.

Гюлнар Ахмед Адем

ДПС

ПКБФ, ПКМДСТ - член

0889/049060

16.

Орхан Мюмюн Юмер

ДПС

ПКЗСД, ПКМДСТ-член

0883334846

17.

Мюмюн Сюлейман Емин

ДПС

ПКМДСТ-Зам. председател; ПКЗ, ПКТК -член

0878769653

18.

Ваня Димитрова Василева

ДПС

ПКОКВ - Зам. председател; ПКЗСД-член

0886/456383

19.

Мехмед Мехмед Местан

ДПС

ПКТК, ПКЗСД, ПКУТ-член

0893/672721

20.

Мелиха Селяхидинова Дилбер

ДПС

ПКБФ, ПКЗ - член

0879/406365

21.

Ахмед Ремзи Мустафа

ДПС

ПКТК –Зам. председател;  ПКЗ-член

0888/243465

22.

Фаик Мурад Мехмед

ДПС

ПКУТ, ПКЗОР-член

0885/296041
0361/ 6 46 22  

23.

Айкъз Ремзи Кямил

ДПС

ПКМДСТ, ПКЕЕП-член

0883497964

24.

Йорданка Иванова Гочева 

ГЕРБ

ПКЗ-Зам.председател;  ПКУТ-член

0885/411026
0361/ 6 29 96  

25.

Огнян Колев  Иванов

ГЕРБ

ПКБФ- Зам.председател; ПКЗОР, ПКМДСТ-член

0877/192590

26.

Николай Вълчев Маргаритов

ГЕРБ

ПКЗОР-член

0888/870254
0361/ 6 45 44  

27.

Красимир Асенов Хаджиев

ГЕРБ

ПКТК, ПКЗСД-член

0889/097777

28.

Иван Димитров Чанков

ГЕРБ

ПКЗСД, ПКЕЕП-член

0887/319915

29.

Кольо Маринов Ангелов

ГЕРБ

ПКБФ, ПКИП, ПКУТ-член

0898/985858

30.

Веселина Ангелова Юрукова

ГЕРБ

ПКМДСТ- Председател; ПКОКВ-член

0879/378335
0361/ 6 25 10  

31.

Гюлбеаз Мюмюн Шакир

ГЕРБ

ПКЕЕП, ПКЗ-член

0887/401363

32.

Гроздан Делчев Колев

ГЕРБ

ПКИП, ПКОКВ, ПКТК-член

0876/609820

33.

Траян Йорданов Бабунски

БСП

ПКИП – Зам.председател; ПКУТ, ПКТК-член

0889916980

34.

Величка Димитрова Георгиева

БСП

ПКЗОР – Председател; ПКЗСД, ПКОКВ - член

0898/748874
0361/ 6 52 68  

35.

Стефан Димитров Ангелов

независим

 ПКЕЕП-член

0885/286593

36.

Георги Тончев Кючуков

БСП

ПКОКВ – Председател; ПКТК, ПКМДСТ-член

0886/786709
0361/ 6 59 06  

37.

Милан  Йорданов Миланов

БСП

ПКБФ, ПКМДСТ, ПКЗОР - член

0887/111103
0361/ 6 19 51  

38.

Павлин Атанасов Балабанов

БСП

ПКУТ – Зам. председател; ПКБФ, ПКЗ-член

0885/864681

39.

Атанас Георгиев Апостолов

БСП

ПКИП, ПКЕЕП, ПКЗ-член

0885/143920
0893/304064

40.

Бирджан Байрам Мехмед

ЕНП

ПКЗСД - член

0878/805655
0361/ 6 22 31  

41.

Марин Тодоров Мухтаров

ИК

ПКЗСД- Председател

0361/ 6 65 28  

ПКБФ – Постоянна комисия по Бюджет и финанси

ПКИП – Постоянна комисия по Икономическа политика 

ПКЗОР – Постоянна комисия по Законност и обществен ред

ПКУТЕ  – Постоянна комисия по Устройство на територията и екология

ПКОКВ  – Постоянна комисия по Образование, култура и вероизповедания

ПКТК – Постоянна комисия по Транспорт и комуникации

ПКМДСТ – Постоянна комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм

ПКЗСД – Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности

ПКЕЕП – Постоянна комисия по Екология и европейски проекти

ПКЗ – Постоянна комисия по Земеделие

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка