МЕНЮ
Председател: Раиф
      Мустафа

Зам.председател: Юсеин
      Ахмед

Зам.председател: Кадир
      Мустафов

Приемни дни
Общински съветници
Етичен кодекс
Наредби
Решения
Правилници
График на предстоящите
      комисии

Докладни за предстоящо
      заседание

Доклади и отчети
Проекти на нормативни
      документи

Обществен съвет

  АРХИВ
Председател на ОбС
      2011:Ниязи Шакир

Председател на ОбС
      1996-2011:Сейфи Неджиб

Общински съветници
      мандат 2011-15

Решения
      мандат 2011-15

Общински съветници
      мандат 2007-11

Решения
      мандат 2007-11

Общински съветници
      мандат 2003-07

Решения
      мандат 2003-07

6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg

Обществен съвет:
(0361)6-74-04
obchtestven_sivet.kj@yahoo.com
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


Untitled Document

Общински съвет - Кърджали мандат 2003-2007

Общински съветник Партийна група Участие в комисия Контакти
1.

Сейфи Неджиб

ДПС

Председател на ОбС

0888/318636 сл. 61524

2.

Бахар Палова

ДПС

ПКИП,Председател

0888/202469 сл. 62943

3.

Евгения Павлова

ДПС

ПКУТЕ,Председател

0897/433690

4.

Хакиф Емин

ДПС

ПКЗОР и ПКУТЕ

0889/801254

5. Ехлиман Чобан ДПС ПКТКиПКМДСТ 0899/892320 сл. 60097
6. Елван Гюркаш ДПС ПКБФ,Председател 0888/226389 сл. 66301
7.

Гюндюз Халил

ДПС

ПКОКВиЗСД

сл. 03622/325

8.

Несрин Шабан

ДПС

ПКОКВи ЗСД

0897/979253

9.

Адлен Шевкед

ДПС

ПКЗСД,Председател

0887/835778 сл. 62052

10.

Христо Найденов

ДПС

ПКБФ и ПКЗОР

0889/301619

11.

Юксел Халим

ДПС

ПКБФ и ПКИП

0887/758834 сл. 62697

12.

Адем Мехмед

ДПС

ПКТК,Председател

0888/519328 сл.63200

13.

Фаик Мехмед

ДПС

ПКИП и ПКУТЕ

0899/161051 сл. 64622

14.

Харун Бекир

ДПС

ПКОКВ и ПКЗОР

0886/857806 сл. 60427

15.

Мюмюн Юсуф

ДПС

ПКОКВ и ПКЗОР

сл. 03631/2119 и 2354

16.

Ердуван Назиф

ДПС

ПКБФ и ПКМДСТ

0887/394256

17.

Ниязи Вели

ДПС

ПКУТЕ и ПКТК

0889/620200

18.

Осман Камбер

ДПС

ПКТК и ПКМДСТ

0888/680650

19.

Рамадан Мустафа

ДПС

ПКБФ и ПКМДСТ

0896/709338 сл.61617

20.

Аптула Ахмед

ДПС

ПКЗОР и ПКЗСД

03622/208

21.

Рюстем Рюстемов

ДПС

ПКИП и ПКУТЕ

0887/934500 сл.62515

22.

Мария Николова

ДПС

ПКОКВ и ПКЗСД

0898/707644

23.

Севдие Риза

ДПС

ПКЗСД и ПКОКВ

0886/735568 сл.61606

24.

Мустафа Шабан

ДПС

ПКТК и ПКЗОР

0887/927150 сл.38183

25.

Гюлнар Каледжи

ДПС

ПКИП и ПКБФ

0889/918673 сл.61652

26.

Хасан Мюмюн

ДПС

ПКУТЕ и ПКТК

0886/429409

27.

Ваня Василева

ДПС

ПКЗСД и ПКМДСТ

0886/456383 сл.03626/380

28.

Николай Радев

ДПС

ПКМДСТ и ПКЗСД

0888/105776

29.

Милко Багдасаров

КОБ

ПКОКВ и ПКМДСТ

0887/358089 сл.36134

30.

Георги Кючуков

КОБ

ПКОКВ,Председател

0886/786709 сл.20590

31.

Назми Мюмюн

КОБ

ПКБФ и УТЕ

0888/229847 сл.62409

32.

Николай Иванов

КОБ

ПКУТЕ и ПКЗСД

0887/293883 сл.61130

33.

Милан Миланов

КОБ

ПКЗОР,Председател

0888/861215 сл.62360

34.

Тодор Момчилов

КОБ

ПКЗОР, ПКТК

0361/34561

35.

Траян Бабунски

КОБ

ПКИП и ПКБФ

0889/916980 сл.26470

36.

Йордан Димитров

НДСВ

ПКТК и ПКИК

0887/560182

37.

Васил Дончев

НДСВ

ПКИК и ПКМДСТ

0889/903720 сл.62260

38.

Агоп Узунбохосян

СДС

ПКОКВ и ПКТК

0889/699279 сл.61556

39.

Живка Бояджиева

СДС

ПКМДСТ,Председател

0888/493844 сл.62553

40.

Васил Байданов

КЕ

ПКБФ и ПКИП

0888/758616 сл.21678

41.

Яни Янев

КГИК

ПКЗОР и ПКУТЕ

сл. 6 01 70

ПКБФ – Постоянна комисия по Бюджет и финанси
ПКИП – Постоянна комисия по Икономическа политика
ПКЗОР – Постоянна комисия по Законност и обществен ред
ПКУТЕ – Постоянна комисия по Устройство на територията и екология
ПКОКВ – Постоянна комисия по Образование, култура и вероизповедания
ПКТК – Постоянна комисия по Транспорт и комуникации
ПКМДСТ – Постоянна комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм
ПКЗСД – Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка