МЕНЮ
Председател: Раиф
      Мустафа

Зам.председател: Юсеин
      Ахмед

Зам.председател: Кадир
      Мустафов

Приемни дни
Общински съветници
Етичен кодекс
Наредби
Решения
Правилници
График на предстоящите
      комисии

Докладни за предстоящо
      заседание

Доклади и отчети
Проекти на нормативни
      документи

Обществен съвет

  АРХИВ
Председател на ОбС
      2011:Ниязи Шакир

Председател на ОбС
      1996-2011:Сейфи Неджиб

Общински съветници
      мандат 2011-15

Решения
      мандат 2011-15

Общински съветници
      мандат 2007-11

Решения
      мандат 2007-11

Общински съветници
      мандат 2003-07

Решения
      мандат 2003-07

6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg

Обществен съвет:
(0361)6-74-04
obchtestven_sivet.kj@yahoo.com
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


  Заместник-председател: Кадир Мустафов
Автобиография на Кадир Сабахтинов Мустафов
Заместник-председател на Общински съвет - Кърджали

Дата и място на раждане: 11 август 1986 г. в гр. Кърджали.

Образование:
2009 – 2010г.   -  Стопанска академия ”Д.А.Ценов” град Свищов
Степен на образование:
Магистър, Стопанско управление
2005 – 2009г.   -  Стопанска академия ”Д.А.Ценов” град Свищов
Степен на образование:
Бакалавър, Публична администрация
2000г. - 2005г. – ПГИ „Алеко Константинов” град Кърджали
Специалност:
Счетоводство и контрол

Професионален опит:
03.2016г. – до момента   -  
Заместник председател на Общински съвет – Кърджали;

2012г. – 2016 г.   -  Експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център гр. Кърджали;
2009г. - 2011г.
– Младши експерт в отдел „ Стратегическо планиране и управление на проекти”  към Община Кърджали;

Квалификация:
Свидетелство за придобита втора степен на професионална квалификация  - „Счетоводител”;

Сертификати за участие в обучение:
· „Управление на проекти”
· „Публичност и информация” 
· „Юридически въпроси, свързани с усвояване на средствата от СКФ – обществени поръчки, държавни помощи и други”
· „Политика за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”
· „Работа с Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България и ИСУН”
· „Контролинг на персонала”
· „Управление на конфликти”
· „Презентационни и комуникационни умения”
· Курс по английски език към Училища „Европа” – А1 ниво
· Курс по Бизнескомуникации на английски език – А2 ниво
· Курс по  компютърни технологии - MS OFFICE
· Свидетелство за управление на МПС, кат."B" и "M"

 Други дейности:

2006-2009г.- Член на ръководството на "Академично дружество" – на Младежко ДПС - гр. Свищов;
2009-2012г. – Зам. председател на Общински съвет на Младежко ДПС, член на Областен съвет на Младежко ДПС, член на Общински съвет на ДПС;
2012-2016г. – Председател на Общински съвет на Младежко ДПС, член на Областен съвет на Младежко ДПС, член на Национален съвет на Младежко ДПС, член на Общински съвет на ДПС;
2016- до момента – член на Общински съвет на Младежко ДПС, Заместник председател на Областен съвет на Младежко ДПС.

Учстие в комисии:
Зам.председател на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;
Член на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;

Езикова подготовка:
Английски език

Семейно положение:
Женен
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка