МЕНЮ
Председател: Раиф
      Мустафа

Зам.председател: Юсеин
      Ахмед

Зам.председател: Кадир
      Мустафов

Приемни дни
Общински съветници
Етичен кодекс
Наредби
Решения
Правилници
График на предстоящите
      комисии

Докладни за предстоящо
      заседание

Доклади и отчети
Проекти на нормативни
      документи

Обществен съвет

  АРХИВ
Председател на ОбС
      2011:Ниязи Шакир

Председател на ОбС
      1996-2011:Сейфи Неджиб

Общински съветници
      мандат 2011-15

Решения
      мандат 2011-15

Общински съветници
      мандат 2007-11

Решения
      мандат 2007-11

Общински съветници
      мандат 2003-07

Решения
      мандат 2003-07

6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg

Обществен съвет:
(0361)6-74-04
obchtestven_sivet.kj@yahoo.com
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


  Общински съвет - Кърджали

Общински съвет - Кърджали мандат 2015-2019

1. АЙКЪЗ РЕМЗИ КЯМИЛ


Дата на раждане: 3 декември 1988 г.
Специалност: Безопасност на храните
Образование: Висше, магистър
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0883/497964
Е-mail: aykiz_bg@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;
Член на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Член на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;

2. АЛЛА ЕМЕЛЬЯНОВНА МАРКОВА


Дата на раждане: 2 септември 1973 г.
Специалност: Управление на общините
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0887/831057
Е-mail: alialm@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;

3. АЛТЪНАЙ МУСТАФА ХАЛИЛ


Дата на раждане: 19 март 1963 г.
Специалност: Студена обработка
Образование: средно
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0888/741510
Е-mail: g.mehmed@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;
Член на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;

Отчет за дейността

4. АХМЕД МЕХМЕД ХАБИБ


Дата на раждане: 13 април 1975 г.
Специалност: Разработка на полезни изкопаеми
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0898/812430
Е-mail: ahmed.habib@mdil.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Зам. председател на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;

 

5. АХМЕД РЕМЗИ МУСТАФА


Дата на раждане: 26 август 1980 г.
Специалност: Машинен инженер
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0877/243465
Е-mail: ahmet1980@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Зам.председател на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;
Член на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;

6. АХМЕД ШАКИР ХАСАН


Дата на раждане: 31 март 1978 г.
Специалност: Електро техник
Образование: средно
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0888/348745
Е-mail: hayris_ilko@hotmail.com

Участие в комисии:

Член на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;

 

7. БАЙРАМ ЮЗКАН БАЙРАМ


Дата на раждане: 5 август 1986 г.
Специалност: Педагогика – История и География, Финанси и Екология
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0879/406481
Е-mail: bayram_ozkan@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;

 

8. БЕКИР ЕРГЮН СЮЛЕЙМАН


Дата на раждане: 8 декември 1979 г.
Специалност: Българска филология
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0878/239839
Е-mail: bekir_dialog@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на Наблюдателна комисия.

9. БОЖИДАР ПЕТРОВ СТОЯНОВ


Дата на раждане: 23 септември 1978 г.
Специалност: Счетоводство и контрол
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: БСП
Тел. за контакти: 0897/973911
Е-mail: b_stoyanov@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;
Член на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;
Член на Наблюдателна комисия.


10. ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ЮРУКОВА


Дата на раждане: 4 август 1985 г.
Специалност: Мениджмънт
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0884/444356
Е-mail: yurukova.v@gmail.com

Участие в комисии:
Зам. председател на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Член на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;


11. ГЕОРГИ ТОНЧЕВ КЮЧУКОВ


Дата на раждане: 15 август 1975 г.
Специалност: История и политология
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: БСП
Тел. за контакти: 0886/786709
Е-mail: g_ki4ucov@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;

12. ГРОЗДАН ДЕЛЧЕВ КОЛЕВ


Дата на раждане: 7 януари 1961
Специалност: Българска фиология
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0876/609820
Е-mail: grozdanski@abv.bg

Участие в комисии:
Зам.председател на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;

 

13. ГЮНАЙ ХАЛИТ НИЯЗИ


Дата на раждане: 25 август 1978 г.
Специалност: Икономика на алтернативния туризъм
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0889/168693
Е-mail: sinbatg@hotmail.com

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;

14. ЕМИН ЮКСЕЛ ХАЛИЛ


Дата на раждане: 15 юли 1988 г.
Специалност: Бизнес администрация
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0876/446776
Е-mail: eminhalili88@gmail.com

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;
Член на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;

15. ЕРОЛ ЕМИН МЮМЮН


Дата на раждане: 25 май 1979 г.
Специалност: Управление на човешки ресурси
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0884/359914
Е-mail: erol.myumyun@gmail.com

Участие в комисии:

Председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Член на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;

16. ИВАН ДИМИТРОВ ЧАНКОВ


Дата на раждане: 24 ноември 1966 г.
Специалност: Автоконтрольор
Образование: Средно - специално
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0887/319915
Е-mail: inmi@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;
Член на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;

 

17. ЙОРДАНКА ИВАНОВА ГОЧЕВА


Дата на раждане: 12 април 1968 г.
Специалност: Инженер - агроном
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0885/411026
Е-mail: yordanka.gocheva@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;

 

18. ЙОРДАНКА ТЕОФИЛОВА ГОСПОДИНОВА


Дата на раждане: 3 септември 1966 г.
Специалност: Доктор по „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията”
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0882/031103
Е-mail: jordankagospodinova@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;

 

19. КАМЕЛИЯ ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА


Дата на раждане: 3 септември 1966 г.
Специалност: Стопанско управление
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0886/475315

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;

20. КРАСИМИР АСЕНОВ ХАДЖИЕВ


Дата на раждане: 6 октомври 1954 г.
Специалност: Архитектура и вътрешно обзавеждане
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0889/097777
Е-mail: h_vd@abv.bg

Участие в комисии:

Председател на Наблюдателна комисия
Член на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;
Член на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;

21. ЛЕМАН ИСМАИЛ КАСИМ

Дата на раждане: 30 май 1975 г.
Специалност: Икономика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0887/090066
Е-mail: leman.kasim@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;

22. МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕВЕЦОВА


Дата на раждане: 16 септември 1971 г.
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0878/906630
Е-mail: mariq_pevecova1@abv.bg

Участие в комисии:
Зам. председател на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на Наблюдателна комисия.

 

23. МЕХМЕД БЕДРИДДИН МЕХМЕД


Дата на раждане: 26 юли 1987 г.
Специалност: Журналистика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0887/788363
Е-mail: mehmedpr@gmail.com

Участие в комисии:
Зам.председател на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Зам. председател на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;

 

24. МЕХМЕД МЕТИН МЮМЮН


Дата на раждане: 11 април 1989 г.
Специалност: Архитектура
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0889/963272
Е-mail: arh.myumyun@gmail.com

Участие в комисии:
Зам. председател на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Член на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;

 

25. МИГЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ТОПАЛОВА

Дата на раждане: 06 ноември 1978 г.
Специалност: Икономика
Образование: Средно
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти:  0886/722614
Е-mail: miglenatopalova@mail.bg

Учстие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на   Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;

26. МИЛЕНА ИВКОВА ЯНЕВА


Дата на раждане: 29 май 1985 г.
Специалност: Стопанско управление
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0899/140284
Е-mail: milenka1300@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;
Член на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;

27. МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ – Ръководител на група


Дата на раждане: 21 октомври 1957 г.
Специалност: Педагогика, Икономика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: БСП
Тел. за контакти: 0887/358089
Е-mail: mbagdasarov@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Член на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;

 

28. МУХАРРЕМ НАИМ МУХАРРЕМ - Ръководител на група


Дата на раждане: 18 юли 1978 г.
Специалност: Устойчиво и регионално развитие
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0884/301297
Е-mail: m.muharram@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;

 

29. МЮМЮН СЮЛЕЙМАН ЕМИН


Дата на раждане: 30 март 1954 г.
Специалност: Педагогика
Образование: Полувисше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0878/769653
Е-mail: kardzhali.krd@krd.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;
Член на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Член на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;
Член на Комисията по етика

30. МЮМЮНАЛИ МУСТАФА ХАЛИЛ


Дата на раждане: 17 март 1986 г.
Специалност: Екология и опазване на околната среда
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0876/071779
Е-mail: mumunali_86@hotmail.com

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Член на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;
Член на Комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

 

31. МЮРСЕЛ МЮМЮН ХАЛИЛ


Дата на раждане: 25 юни 1983 г.
Специалност: Стопанско управление
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0899/891488
Е-mail: mursel_83@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална и демографска политика;
Член на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология;
Член на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;

32. НАЗМИ САДУЛА МЮМЮН

Дата на раждане: 30  май 1950 г.
Специалност:   Педагогика и психология,
Управление на икономиката на селското стопанство
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: БСП
Тел. за контакти:  0888/229847, 0877/071657
Е-mail: kodakkli@mail.bg

Учстие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Член на     Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;
Член на Постоянната комисия по  Развитие на селските райони, земеделие и гори;
Член на Комисия по  Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
Член на Комисията по етика

 

33. НАИМ РАМИС НАИМ


Дата на раждане: 27 юли 1981 г.
Специалност: Стопанско управление
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0899/148205
Е-mail: naim.ramis@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;
Член на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Член на Комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
Член на Комисията по етика

 

34. ОГНЯН КОЛЕВ ИВАНОВ - Ръководител на група


Дата на раждане: 1 януари 1970 г.
Специалност: Счетоводство и контрол
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ГЕРБ
Тел. за контакти: 0877/192590
Е-mail: rosi197@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Законност и обществен ред;
Зам.председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;

35. РАДОСЛАВ ИВАНОВ МИЛЕВ - Ръководител на група


Дата на раждане: 9 февруари 1976 г.
Специалност: Немски език
Образование: Средно
Избран от листата на Политическа партия: РБ
Тел. за контакти: 0899/949499
Е-mail: r -milev@abv.bg

Участие в комисии:
Председател на Постоянната комисия по Европейски проекти, туризъм и екология
Зам. председател на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;


36. СТОЯН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ


Дата на раждане: 12 ноември 1981 г.
Специалност: Педагогика – български и английски език
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: РБ
Тел. за контакти: 088/308191
Е-mail: stoian_petkov@abv.bg

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;
Член на Наблюдателна комисия.
Член на Комисията по етика

37. ФЕРДИ ИСМЕД МУРАД


Дата на раждане: 20 август 1988 г.
Специалност: Икономика
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0878/354286
Е-mail: ferdi_murad@abv.bg

Участие в комисии:

Член на Постоянната комисия по Икономическа политика и общинска собственост;
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;
Член на Постоянната комисия по Финансово стабилизиране, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки;

Отчет за дейността

38. ХАЛИЛ ХАЛИБРЯМ АПТИ


Дата на раждане: 23 май 1965 г.
Специалност: Оператор на съобщителна техника
Образование: Полувисше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0899/288813
Е-mail: halibrahim65@hotmail.com

Участие в комисии:
Председател на Комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси;
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;

 

МЕРДИЕ ИБРЯМ АХМЕД - /общински съветник до месец май 2017 г./


Дата на раждане: 24 април 1975 г.
Специалност: Текстил
Образование: Средно
Избран от листата на Политическа партия: БСП
Тел. за контакти: 0899/562124
Е-mail:

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Устройство на територията;
Член на Постоянната комисия по Транспорт, безопасност на движението и комуникации;
Член на Постоянната комисия по Развитие на селските райони, земеделие и гори;
Член на Комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
Член на Комисията по етика

 

СЕБАХАТ МЮЗЕККИ НЕДЖИБ - /общински съветник до месец май 2017 г./


Дата на раждане: 25 януари 1989 г.
Специалност: Бизнес администрация
Образование: Висше
Избран от листата на Политическа партия: ДПС
Тел. за контакти: 0878/851248
Е-mail: sebahat.ahmed@gmail.com

Участие в комисии:
Член на Постоянната комисия по Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество;
Член на Постоянната комисия по Младежки дейности и спорт;

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка