Проекти на община Кърджали
 Реализирани проекти:
2000 - 2003 г.
2003 - 2008 г.
2008 - 2013 г.
2014 - 2016 г.
2016 г.

  Оперативни програми
"Региони в растеж" 2014-2020
"Околна среда" 2014-2020
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
"Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020
Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020
"Добро управление" 2014-2020
"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

  Проекти съфинансирани от
Община Кърджали
Проекти съфинансирани
      от Община Кърджали

Правила за
      съфинансиране

6600, гр. Кърджали,
ул. "Отец Паисий",
сграда на "Бизнес инкубатор"
ет. 2, офис №9

Телефони:
(0361) 2-16-51
(0361) 2-16-53,
(0361) 2-16-55,
(0361) 2-16-57
E-mail: ip_kj@mail.bg

  Реализирани проекти

Реализирани проекти 2000 – 2003 г.

1. Проект “Дом на културата - покрив” – ремонт на покрива на Дом на културата – гр. Кърджали
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 53 386,33 лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност: 3 месеца 2002 г. .
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 22 безработни и ремонт на покрива на Дом на културата гр. Кърджали.
Резултати: Квалифицирани на 22 безработни и извършен ремонт на покрива на Дом на културата гр. Кърджали

5. Проект “Дом на културата - фасади” – ремонт и боядисване на фасадите на Дом на Културата гр. Кърджали
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 71 006 лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност: 3 месеца 2002 г. .
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 32 безработни и ремонт на и боядисване  на фасадите на Дом на културата гр. Кърджали.
Резултати: Квалифицирани на 32 безработни и извършен ремонт и боядисване на фасадите на Дом на културата гр. Кърджали

 

6. Проект “Художествена галерия – гр. Кърджали”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 56 928,09 лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност:  3 месеца 2002 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 25 безработни и ремонт на
покрива и фасадите на Художествена галерия гр. Кърджали
Резултати: Квалифицирани на 25 безработни и извършен ремонт на покрива и фасадите на Художествена галерия гр. Кърджали

7. Проект “Художествена галерия гр. Кърджали – дренаж и саниране”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 26 696,81 лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност: 2 месеца 2002 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 25 безработни и изграждане
на дренажи саниране на територията около Художествена галерия гр. Кърджали
Резултати: Квалифицирани 25 безработни, изградени дренажи и санирана територията около Художествена галерия гр. Кърджали

8. Проект “Парк “Простор” – Фаза І”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2001 г.
Обща стойност на проекта: 72 182,24лв.
Процент на собствено участие: 30 %
Продължителност: 2 месеца 2002 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 27 безработни
и поставяне на настилки, пейки и ремонт на стълбището към парк “Простор” и фонтана
Резултати: Квалифицирани 27 безработни, поставени настилки и пейки и ремонтирано стълбището към парк “Простор” и фонтана

9. Проект “Парк “Простор” – Фаза ІІ”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2002 г.
Обща стойност на проекта: 101 660,30 лв.
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност: 4 месеца 2003 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 47 безработни, ремонт на алеите в градската градина
Резултати: Квалифицирани и преквалифицирани 47 безработни и ремонтирани алеи в градската градина

10. Проект  “Градска градина гр. Кърджали”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2002 г.
Обща стойност на проекта: 143 171,43 лв.
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност: 4 месеца 2003 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 47 безработни, ремонт на алеите в градската градина
Резултати: Квалифицирани и преквалифицирани 47 безработни и ремонтирани алеи в градската градина

11. “Изграждане на детски площадки и спортни зони в парковете и градините”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2002 г.
Обща стойност на проекта: 121 288,65 лв.
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност: 4 месеца 2003 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 30 безработни, ремонт на детски съоръжения и спортни зони в парковете и градините

Резултати: Квалифицирани и преквалифицирани 30 безработни и ремонтирани детски и спортни съоръжения в парковете и градините

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка