Проекти на община Кърджали
 Реализирани проекти:
2000 - 2003 г.
2003 - 2008 г.
2008 - 2013 г.
2014 - 2016 г.
2016 г.

  Оперативни програми
"Региони в растеж" 2014-2020
"Околна среда" 2014-2020
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
"Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020
Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020
"Добро управление" 2014-2020
"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

  Проекти съфинансирани от
Община Кърджали
Проекти съфинансирани
      от Община Кърджали

Правила за
      съфинансиране

6600, гр. Кърджали,
ул. "Отец Паисий",
сграда на "Бизнес инкубатор"
ет. 2, офис №9

Телефони:
(0361) 2-16-51
(0361) 2-16-53,
(0361) 2-16-55,
(0361) 2-16-57
E-mail: ip_kj@mail.bg

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка