ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ

                     Частичен избор за кмет на кметство Люляково, общ. Кърджали на 30.04.2017г.


13-03-2017 - Хронограма за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Люляково

13-03-2017 - Заповед относно образуване на избирателна секция

17-03-2017 - Заповед относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на частични избори за избор на кмет на кметство Люляково

24-03-2017 - Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции относно консултации за СИК
ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение №1 и №2

29-03-2017 - Заповед относно местата за поставяне на агитационни материали

06-04-2017 - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

18-04-2017 - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

27-04-2017 - Заповед относно забрана продажбата на алкохол и масови прояви на открито

27-04-2017 - Съобщение относно обучение на СИК

27-04-2017 - Съобщение относно приемане на изборните книжа

28-04-2017 - Списък на образуваната секция и телефон за връзка за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Люляково на 30 април 2017 г.