ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ

                              Избори за Народно събрание на 26 март 2017г.


01-02-2017 - Хронограма за изборите за Народно събрание 26.03.2017 г.

01-02-2017 - Заповед за образуване на избирателните секции на територията на Община Кърджали

06-02-2017 - Заповед относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

08-02-2017 - Списък на образуваните секции в община Кърджали за произвеждане на изборите за народно събрание на 26.03.2016г.

13-02-2017 - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

13-02-2017 - Регламент и Ценова тарифа Общинско радио Кърджали

13-02-2017 - Покана до парламентарно представените партии и коалиции и имащи членове в европейския парламент относно консултации за СИК
ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение №1 и №2

13-02-2017 - Съобщение относно обявяване на избирателните списъци

13-02-2017 - Съобщение във връзка с подаването на заявления с електронен подпис

23-02-2017 - Заповед относно местата за поставяне на агитационни материали

01-03-2017 - Общинско радио: Договори предизборна кампания Избори за народно събрание 2017г.

08-03-2017 - Заповед относно образуване на една подвижна избирателна секция в Община Кърджали за произвеждане на избори за Народно събрание

15-03-2017 - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

17-03-2017 - Списък на образуваните секции в Община Кърджали и телефони за връзка

20-03-2017 - Съобщение относно обучение на СИК

20-03-2017 - График за получаване на изборните материали от СИК и извозването им до избирателните секции на 25 март 2017 г.

21-03-2017 - Съобщение относно дата и час за приемане на изборните книжа и материали във фоайето на Общинска администрация – Кърджали

22-03-2017 - Заповед относно забрана продажбата на алкохол и масови прояви на открито


Справка в избирателния списък по ЕГН на избирател »