Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

DAVET

 18 Mayıs 2013

Davet
No: 5
Yerel Yönetim ve İdare Yasasının 23. Maddesinin 4. Fıkrası Gereğince

23.05.2013y. tarihi /Perşembe/, saat 09.30’da, Biznesinkubator salonunda ve aşağıdaki gündem konuları ile gerçekleştirilecek olan oturumu DÜZENLİYORUM.

GÜNDEM
1.Kırcaali belediyesi Povet muhtarlığının seçilen yeni muhtarının yemin töreni.
2. 2012 yılında belediye mülklerinin durumu ve yönetimi hakkında raporun onaylanması.
3. %100 belediye sermayesi ile kurulmuş Limited şirketlerinin 2012yılı raporlarının kabulü.
4. Kırcaali “Atanas Dafovski Hastahanesi” AŞ’nin Hissedarlar Genel Toplanısı’nda Kırcaali Belediye Meclisi tarafından vekillendirilen belediye sermayesinin temsilcisinin oylaması.
5. Konut fonunun 2013 yılı için dağılımı.
6. 2013 yılı Belediye Mülklerinin Yönetimi Programında yenilik ve değişiklikler.
7. 2013 yılı Belediye Mülklerinin Yönetimi Programında yer alan belediye mülklerinin Pazar tutarlarını belirlemek. Satma onayı vermek ve mülklerin satılma koşullarını belirlemek.
8. Bulgaristan-Yunanistan arasında doğal gaz boru hattının geçeceği belediye arazilerindeki geçeceği yerlerini belirlemek için öne onayın verilmesi.
9. Belediye mülklerini satma onayı vermek, pazar tutarlarını belirlemek ve mülklerin satılma koşullarını belirlemek.
10. Solişte köyü 3.mahallesinde bulunan IV-29 Düzenli Arsa’nın üzerine yasal olarak inşa edilen binanın sahibine satış izni vermek ve mülkün Pazar değerini belirlemek.
11. Kırccali Veselçane Mahallesi, “Balkan” sokağı adresinde bulunan ve Kırcaali “Balkanstroyinvest” Lmd’in 40909.124.293 numarasını taşıyan arazinin sokak düzenlemesinin devamı olan 40909.124.416 numaralı arazinin satılış iznini verme ve pazar değerini belirleme.
12. Kırccali Veselçane Mahallesi, “Balkan” sokağı adresinde bulunan ve Kırcaali “Balkanstroyinvest” Lmd’in 40909.124.293 numarasını taşıyan arazinin sokak düzenlemesinin devamı olan 40909.124.417 ve 40909.124.222 numaralı arazilerine satılış iznini verme ve pazar değerlerini belirleme.
13. Kırccali Veselçane Mahallesi, “Balkan” sokağı adresinde bulunan ve Kırcaali “Balkanstroyinvest” Lmd’in 40909.124.447 numarasını taşıyan arazinin sokak düzenlemesinin devamı olan 40909.124.418 ve 40909.124.423 numaralı arazilerine satılış iznini verme ve pazar değerlerini belirleme.
14. Kırccali Veselçane Mahallesi, “Balkan” sokağı adresinde bulunan ve Kırcaali “Balkanstroyinvest” Lmd’in 40909.124.292 ve 40909.124.449 numarasını taşıyan arazilerin sokak düzenlemesinin devamı olan 40909.124.421 numaralı arazinin satılış iznini verme ve pazar değerini belirleme.
15. Kırcaali arazileri Tarım Arazileri Yasasının 4. Maddesinin 5. fıkra gereğince oluşan yeni mülkler planında yer alan No: 303.238 mülkten ve belediyenin kamu arazisi olan No: 303.238 mülkten, Atanas Nikolov Panayotov’a yatırım amaçlı elektrik hattı geçirmesine ön onay verilmesi.
16. Kırcaali arazileri belediyenin kamu arazisi olan No: 4090.160 mülkünden, Tanya Petrova Kirkova’ya yatırım amaçlı elektrik hattı geçirmesine ön onay verilmesi.
17. Kaloyantsi köyü arazisinde No: 013014 mülkten ve belediyenin kamu arazisi olan No: 011013 mülkten, Stoyço Atanasov Kadiev’e yatırım amaçlı elektrik ve su hattı geçirmesine ön onay verilmesi.
18. Kırcaali Belediyesi ve özel bir küşünün ortak mülkü olan Ençets köyü İmar Planının 15. mahallesinde bulunan ХVIII-138,50,51,34 araların ortaklığını durdurma ve mülklerin belediyeye ait kısmının pazar değerlerini belirleme ön izni vermek.
19. Kırcaali “Studan Kladenets” mahallesinde bulunan ve bir garajdan oluşan özel belediye mülkünü Kırcaali Bulgaristan Kızıl Haçı İl Şubesin tarafından hibe kullanımına izin vermek.
20. Kırcaali “Görubso” parkında bulunan ve “Yavor” mağazasının yer aldığı bir katlı binadan oluşan özel belediye mülkünü Kırcaali Bulgaristan Kızıl Haçı İl Şubesin tarafından hibe kullanımına izin vermek.
21. Kırcaali Belediyesi Şiroko Pole köyü sağlık merkezinin kira anlaşmasının süresini uzatma izni.
22. Kırcaali Belediyesi Zvezden köyü geri iade edilen mülkler haritasında “Obştina-ostatık” olarak bilinen bölgede 4.695 dekarlık No: 000118 mülkün açık arttırma ile satılmasına izin verme. Mülkün pazar değerini ve arttırmanın koşullarını belirleme.
23. Kırcaali Belediyesi Mıdrets köyü geri iade edilen mülkler haritasında “Çar yanı” olarak bilinen bölgede 15.220 dekarlık No: 023058 mülkün açık arttırma ile satılmasına izin verme. Mülkün pazar değerini ve arttırmanın koşullarını belirleme.
24. Kırcaali Belediyesi Skalişte köyü geri iade edilen mülkler haritasında 3.997 dekarlık No: 012055 mülkün açık arttırma ile satılmasına izin verme. Mülkün pazar değerini ve arttırmanın koşullarını belirleme.
25. Kırcaali Belediyesi arazilerinde yasal hakkı olan Ana Boryanova Mihaylova’nın mirasçılarına belediye arazileri fonundan arazi vermek.
26. Kırcaali Belediyesi arazilerinde yasal hakkı olan Kosta Sandev Georgiev’in mirasçılarına belediye arazileri fonundan arazi vermek.
27. Kırcaali Belediyesi Jinzifovo Köyü ve Skalişte Köyü arazilerinde yasal hakkı olan Hüsmen Hüseyinov Yusufov’un mirasçılarına belediye arazileri fonundan arazi vermek.
28. “Her Çocuk için Bir Ev” projesi BG161PO 001/1.1-12/2011/054 hibe anlaşmasına önceden ödeme yapma izni vermek.
29. Kırcaali Belediyesi tarafından uzun vadeli borçların üstlenilerek finanse edilen projeler için kamu tartışması düzenleme izni vermek.
30. Kırcaali Belediyesi 2007-2013y. Gelişim Planını Güncel Gerçekleştirme Belgesinin kabulü.
31. Kırcaali Belediyesi Genel İmar Planının hazırlanması.
32. Kırcaali arazilerindeki I ve IV genel kolektörlerinden oluşan Gledka Mahallesi Kanalizasyonu İmar planı- Arazi Planı’nı onaylama teklifi.
33. Kırcaali belediyesi Broş köyü arazilerinde yeni oluşan mülkler planındaki 91. kadastro bölgesinde No: 11 imarsız mülkün İmar Planı-İnşaat Planı’nı onaylama teklifi.
34. Kırcaali belediyesi Rezbartsi köyü arazilerinde yeni oluşan mülkler planındaki 20. kadastro bölgesinde No:413 imarsız mülkün İmar Planı-İnşaat Planı’nı onaylama teklifi.
35. Görme Özürlüleri Sosyal rehabilitasyon ve Entegrasyon Merkezi sosyal hizmetinin açılması.
36. Çocuklerın Yasa Dışı Suçları ile Mücadele Kömüsyonu’nun 2012yılı faaliyet raporunun kabulü.
37. Okuma evlerinin 2012yılı faaliyet raporlarının kabulü.
38. Kırcaali Belediyesi 2012 yılı Kültür Takvimini gerçekleştirme raporunun kabulü ve Kırcaali Belediyesi 2013 yılı Kültür Takviminin kabulü.
39. Kırcaali Belediyesi 2012 yılı Çocuk Spor Takvimi ve Palnının gerçekleştirme raporunun ve Kırcaali Belediyesi 2013 yılı Çocuk Spor Takvimi ve Palnının onaylanması.
40. Mayıs 2012- Nisan 2013 süresi içinde Kırcaali Belediye Stratejisinde yer alan Sosyal Hizmetlerin Gelişimi Yıllık Planının gerçekleştirme raporunun kabulü ve Mayıs 2013- Nisan 2014 süresi içinde Kırcaali Belediye Stratejisinde yer alacak Sosyal Hizmetlerin Gelişimi Yıllık Planının onaylanması.
41. 2013 yılı Yetenekli Çocukları Koruma Planının kabulü.
42. 2013 yılı Gençlik Planının kabulü.
43. Ağır hastaların tedavisi için maddi destek sağlamak.


Kırcaali Belediye Meclisi Başkanı:
/R. Mustafa/


 Ziyaretçi sayısı: 1377


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign