Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Duyuru

 10 Ocak 2014

Kırcaali Belediyesi, gelecek üç yıl için yerel faaliyetlerin bütçe tahminlerini oluşturma koşul ve usullerinin Yönetmeliği projesini, Kırcaali belediyesi bütçesini oluşturmak, onaylamak, gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak için huzurlarınıza sunuyor. Yönetmelikler Yasasının 26. Maddesini 2. Fıkrası gereğince ve İdari Yasasının 77. Maddesi ile ilgili olarak işbu duyurunun yayınlamasından 14 gün içerisinde yönetmelik ile ilgili yazılı görüşler, fikirler ve öneriler, 08.00 ile 16.30 çalışma saatleri arasında belediye binasının birinci katında bulunan Bilgi Merkezine yapmanız gerekiyor.

Gelecek üç yıl için yerel faaliyetlerin bütçe tahminlerini oluşturma koşul ve usullerinin Yönetmeliği projesini, Kırcaali belediyesi bütçesini oluşturmak, onaylamak, gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak için gerekçeler:

Yürürlükte olan, Kırcaali Belediyesi bütçesini oluşturma, onaylama, gerçekleştirme ve sonuçlandırma Yönetmeliği, Belediye Bütçesi Yasasının 9.a Maddesini gerçekleştirmek üzere Kırcaali Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır. Geçici ve Son Hükümler tarafından kabul edilen Kamu Finansmanı Yasası (01.01.2014y. tarihinden itibaren yürürlükte olan) ile Belediye Bütçesi Yasası yürürlükten kaldırılmıştır. Bu da şu ana kadar uygulanan Kırcaali Belediyesi bütçesini oluşturma, onaylama, gerçekleştirme ve sonuçlandırma Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasını ve Kamu Finansmanı Yasasının 82. Maddesinin 1. Fıkrasının uygulanması ile ilgili yeni yönetmeliğin kabul edilmesini gerektirir. Alt yasa düzenleyicisi olarak bu yönetmenlik, Kamu Finansmanı Yasasının koşullarına uyarak üst bir yasa düzenleyici olarak gerçekleştirilmelidir.

Gelecek üç yıl için yerel faaliyetlerin bütçe tahminlerini oluşturma koşul ve usullerinin, Kırcaali belediyesi bütçesini oluşturmak, onaylamak, gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak için Yönetmeliği projesinin amacı, uzun süreli mali planlamaya dayalı uzun vadeli bütçe perspektifini yürürlüğe koymak, Kırcaali Belediyesi Meclisi ve belediye idaresi arasında ortaklaşa çalışmaları yoğunlaştırmak ve bütçe açığı için referans değerlerine uygun olarak dengeli mali politika yürütmektir.

Yönetmelik ile bütçe sürecinin şeffaflaşması ve açık hale getirilmesine yönelik adımlar sunuyor ve Kırcaali Belediyesi tarafından gerçekleştirilen politikanın kamu tarafından katılım imkanı sağlıyor.

Yönetmelik projesinin hazırlığında Avrupa Birliği tarafından sağlanan maddi kaynakların ayrı bir hesap şeklinde oluşturulmasına da dikkat edilmiştir. Yabancı fonlar hesapları için ayrıntılı düzenleme de getirilmiştir.

Ekonomik mantık ve Kamu Finansmanı Yasasına uygun olarak “bütçe görevlisi” terimi de uygulanmıştır. Kamu finansmanlarının yönetiminde gözetilmesi gereken temel prensipler de açıklanmıştır: kapsamlılık, raporlandırılabilirlik, sorumluluk, yeterlilik, ekonomi, verimlilik ve etkinlik, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve yasallık. Belediye bütçesinin, devlet bütçesi ve başka bütçe ve hesaplarla ilişkileri de düzenlenmiştir. Mali hedefler de dahil olmak üzere yıllık raporda yer alması gereken bilgilerin kapsamı genişletilmiştir. Yasalar gözetilerek belediye bütçesinin gerçekleştirme yıllık raporunun kabul edilme süresi en geç 31 Aralık olarak da tayin edilmiştir.

Maddi kaynaklar: Kırcaali belediyesinin gelecek üç yıl için yerel faaliyetlerin bütçe tahminlerini oluşturma koşul ve usullerinin belirlendiği, bütçesini oluşturma, onaylama, gerçekleştirme ve sonuçlandırma Yönetmeliği projesi için ek harcamalar gerekmez.

Beklenilen sonuçlar: Yönetmenliğin uygulanması sonrasında beklenilen sonuçlar, yine bu yönetmeliğin kabul edilmesini gerektiren amaçları gerçekleştirilmesi ile ilgilidir.

AB hakları ile uyum analizi: Huzurlarınıza sunulan Yönetmelik, üst düzey yönetmelik ve Avrupa yasalarına uygundur.

Gerekçeler: Kırcaali belediyesinin gelecek üç yıl için yerel faaliyetlerin bütçe tahminlerini oluşturma koşul ve usullerinin belirlendiği, bütçesini oluşturma, onaylama, gerçekleştirme ve sonuçlandırma ile ilgili yerel yönetmeliğine ihtiyaç.

Yasal gerekçeler: yerel Yönetim ve İdari Yasasının 21. Maddesinin 1. Fıkrasının 23. mısrası ve 2 fıkrası, kamu Finansmanları yasasının 82. Maddesini 1. Fıkrası, Belediye Borçları Yasasının 15. Maddesini 3. Fıkrası.
Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz:
Ekler:

1. Yönetmelik projesi
2. Rapor notları.


 Ziyaretçi sayısı: 717


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign