Панорамен изглед на КърджалиНа кметска среща обсъдиха подготовката за зимния период

 15 Ноември 2018
Днес  ръководството на община Кърджали  проведе поредната среща с кметовете на населените места.Присъстваха кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис, заместник кметовете Мюмюн Али, Тунджай Шюкрю и инж.Катя Митовска. Една от обсъжданите теми беше подготовката за зимата и снегопочистването.

Мълчалив протест на кметове пред Горско стопанство

 15 Ноември 2018
90 кметове на населени места се включиха в мълчалив протест пред сградата на  Държавно горско стопанство в Кърджали срещу некоректното разпределение на дърва за огрев за местното население.Заедно с кметовете на селата бяха кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис, заместник кметовете Мюмюн Али и Тунджай Шюкрю.

П О К А Н А №  11

 15 Ноември 2018
На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация председателят на Общински съвет Кърджали свиква на 22.11.2018 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния проекто-дневен ред:

Екипът на „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието“ представи резултатите от дейността по проекта

 14 Ноември 2018
Проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”е финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”.В него бяха включени 240 деца от четири детски градини в Кърджали „Баба Тонка”, „Ян Бибиян”,„Щастие”, „Детелина” и техните родители

ПОКАНА

 14 Ноември 2018
Уважаеми госпожи и господа, Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на официална церемония за откриване на обновената сграда на Професионална гимназия по селско и горско стопанство - град Кърджали

П О К А Н А

 12 Ноември 2018
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в заключителна пресконференция по проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.001-0114-C01, финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Обучават хора с увреждания как се пише автобиография и мотивационното писмо

 12 Ноември 2018
В продължение на два дни участниците получиха практически умения как се пише автобиография-CV и какво трябва да съдържа мотивационното писмо за постъпване на работа.Лицата получиха информация как да търсят работа и как да се държат по време на интервю с работодател. Семинарът бе по проект „Активно включване за по-добър живот”Всички новини Към стария сайт

2018 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали