Панорамен изглед на КърджалиКметът изпраща писма до спортното министерство, в които ще иска средства за ремонт на зала „Арпезос” и дофинансиране на новата спортна зала

 30 Януари 2023
Три писма ще изпрати кмета на Кърджали д-р инж. Хасан Азис до Министерството на младежта и спорта, свързани с осигуряване на средства за ремонт на сега съществуващата спортна зала в Кърджали, изграждане на новата спортна зала, първа копка за която бе направена още през 2020 година и предоставяне на имот в района на „Горубсо”, реципрочен на имота, който община Кърджали предостави на спортното министерство за изграждане на новата спортна зала.

Община Кърджали реализира екологичен проект за подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ “Стамболово-Кърджали 54“

 27 Януари 2023
Община Кърджали реализира проект „Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ “Стамболово-Кърджали 54“, Договор № BG16M1OP002-3.012-0001-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“.

Кметът д-р инж. Хасан Азис представя възможностите за инвестиции в Кърджали на голям бизнес форум в Истанбул

 26 Януари 2023
Кметът на Кърджали д-р инж. Хасан Азис участва в бизнес и инвестиционен форум в Истанбул начело на специална бизнес делегация от родопския град, организиран от БАИ към Министерство на иновацииите и растежа.

Кметът: С откриването на нова производствена мощност на „Серта

 25 Януари 2023
„Серта България” разкри нова линия на производство в Кърджали за 100 нови работни места. С тях работниците и служителите на фирмата стават над 800. Днес новият цех бе официално открит в присъствието на служебния министър на икономиката и индустрията Николай Стоянов, френския посланик Жоел Майер, председателя на Френско-българската търговска и индустриална камара Стефан Делайе, областния управител на Кърджали Даниел Делчев, кметът д-р инж. Хасан Азис.

СЪОБЩЕНИЕ

 25 Януари 2023
На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), община Кърджали уведомява всички заинтересовани лица и организации, че могат в 30-дневен срок, считано от 26.01.2023 г. да изразяват становища...

Община Кърджали реализира екологичен проект за подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ “Стамболово-Кърджали 54“

 24 Януари 2023
Община Кърджали реализира проект „Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ “Стамболово-Кърджали 54“, Договор № BG16M1OP002-3.012-0001-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Община Кърджали успешно изпълни дейностите по проект „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показатели ФПЧ 10 и ПАВ

 24 Януари 2023
Община Кърджали успешно изпълни дейностите по проект „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показатели ФПЧ 10 и ПАВ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.


П О К А Н А № 1 -  20 Януари 2023

Съобщение -  23 Декември 2022
О Б Я В А -  20 Декември 2022Всички новини

2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign